Ruben 13 - Skällberga kohage järnåldersgravfält

Ruben 13 - Skällberga kohage järnåldersgravfält
Järnåldersgravfältet i Skällberga kohage
Fotograf

Ruben i Kråkvik ?