Ruben 10 - Skällberga kohage järnåldersgravfält

Ruben 10 - Skällberga kohage järnåldersgravfält
Järnåldersgravfältet i Skällberga kohage
Fotograf

Ruben i Kråkvik ?