Skällberga runsten

Skällberga runsten
Skällberga runsten.
Tidningsartikel utan källa
Fotograf

Kerstin Ekdahl