Ruben 4 - Sille gravfält från järnåldern

Ruben 4 - Sille gravfält från järnåldern
Järnåldersgravfälten vid Sille by
Fotograf

Ruben i Kråkvik ?