Sille by laga skifte 1786

Sille by laga skifte 1786
Sille by laga skifte 1786
Lantmäteriets historiska kartor 04-VÄU-39

MER INFORMATION

Förvärvsdatum

2015-04-19

Bildoriginalets beskaffenhet

DjVu