Hållsviken

Hållsviken
Hållsviken
Foto Liljeqvist
Ur minnenas värld sid. 87
Fotograf

Liljeqvist

MER INFORMATION

Bildoriginalets beskaffenhet

flygfoto