Ruben 7 - Björke hage gravfält från järnåldern

Ruben 7 - Björke hage gravfält från järnåldern
Järnåldersgravfälten i Björke Hage
Fotograf

Ruben i Kråkvik ?