Ruben 6 - Björke hage gravfält från järnåldern

Ruben 6 - Björke hage gravfält från järnåldern
Järnåldersgravfältet i Björke hage
Fotograf

Ruben i Kråkvik ?