Televerkets överdragsstation


Televerkets överdragsstation låg nordväst om korsningen mellan gamla Riksettan (väg 800) och vägen till Västerljung (Västerleden, väg 782). Den byggdes på 1920-talet för den långväga telefontrafiken och är känd för att "heta linjen" mellan Washington och Moskva passerade där, för vidare passage i kabel till Hållsviken, Gotland och Baltikum. Bilderna kommer från Tekniska museets telehistoriska samlingar.

Byggnaderna finns kvar och används för olika verksamheter.

 

Förening:

Västerljungs Hembygdsförening

Skapad av: (2012-06-18 10:10:45) Kontakta föreningen
Ändrad av: Västerljungs Hembygdsförening (2018-11-02 08:49:00) Kontakta föreningen