Kalendarium om Västerljungs historia


1100-talet kyrkan byggs

1314 Westerlung

1355 Petrus kirkioprest i Lung

1384 Væster lunx

1385 Westerlung

1400 Wæsterlung

1407 Örboholm omnämns för första gången

1409 Westerlung

1416 Westerlund

1443 Wester liongk

1453 Westerliwng

1495 herr Clawess kirkio herra j westerlungh

1587 Mikael Clementis “Confessio Cleri Strengenensis“

1595 kyrkan förstörs vid åsknedslag

1618 efterträds Mikael Clementis av Erik Laurentii

1676 Jakob Rethelius kyrkoherde

1689 förstörs kyrkspiran av åsknedslag

1689-1713 reparation av kyrkan

1690 ny kyrkklocka från Stockholm

1719 bränns kyrkan av ryssarna, en klockstapel byggs för kyrkklockorna. Kyrkoherde Petrus Melander

1719-1740 c reparation av kyrkan

1745 började barnaundervisningen i Västerljung.

1768 placeras kyrkklockorna åter i kyrktornet

1770 kyrktaket tjäras

1771 kyrkan vitlimmas utvändigt

1774 28/5 hittades guldskatten vid Tuna

1786 rappas kyrkan utvändigt, nya fönster tas upp, korgolvet läggs med tegel (-1792).

1788 till Valborg inrättas skola Sockenstugan

1809 förenas klockar- och lärartjänsten, Johan Erik Lindegren förste innehavare - 1843

1827-1828 byggs Karlsfors kvarn på initiativ av friherre Carl Bonde på Nynäs, läggs ner 1954

1830-talet reparation av kyrkan

1836 altarskåpet ersätts med målning

1841 avskaffas avrättningsplatsen vid Stegelbrinken

1842 går sista postbudet från Sille by

1842-06-18 ny folkskolestadga, socknen hade ca 1300 innevånare, varav 200 skolpliktiga barn

Skolan fly ttar till klockarbostaden, som byggs till med skolsal.

1843-1887 Anders Fredrik Ljungberg lärare

1855 anställs ytterligare en lärare

1865 anställs småskollärarinna för skärgårdens rote

1865 får socknen gåvobrev på tomt på Dalbyhemmanet mellan fattighuset (skolhuset) och stora asken i Kyrkogatan för nytt skolhus.

1871 byggdes ångfartyget Trosa som trafikerade Hållsviken, ombyggt 1898

1874 inrättas folkskola i Vackbol, ersätts senare av Västankärrs skola

1876 inrättas skola i Folkvik för skärgården, nerlagd 1954

1889 restaureras kyrkan på greveparet von Hallwyls bekostnad.

1896 inrättas småskola vid Kyrkskolan

1897 byggs småskolan i Västankärr, nerlagd 1954

1899 ny altartavla skänks av greveparet von Hallwyl

1901 avled Nordensköld

1906 byggs nytt skolhus

1908 ny åskledare på kyrkan

1915 flyttar posten från Hållsviken till stationen

1915 gjorde ångfartyget Trosa sin sista färd

1915 bekräftar Hallwyls gåvobrevet på skolhustomten

1915-1916 sågen vid Gise läggs ner

1916 lades mejeriet vid Hållsviken ner.

1918 Erik Friberg i Lilla Tofsö, Fridhem lantbrevbärare, pensionerad 1959

1924 började GW Andersson med egen auktionsfirma

1925 köps Gise av fabrikör Jansson, ny kvarn och kraftstation

1926 Kyrko- och hembygdskören bildas

1927 ersätts den gamla Gise kvarn med ny kvarnbyggnad

1928 byggs Björkbackens ålderdomshem, som ersatte Backalunds ålderdomshem (fattigstuga, byggts som barnhem). Grevinnan Hallwyl hade skänkt ett torp till barnhem, blev för trångt och ersattes av Backalund.

1937 återförs altarskåpet i kyrkan från Strängnäs domkyrka.

1938-1939 lades mejeriet ner i V. (i Vagnhärad 1946-1947).

1951 invigs föreningsgården i Folkvik

1954 bildades Hembygdsföreningen (bröt sig ur Trosa hembygdsförening)

1954 restaureras kyrkan, ny altarring, nya bänkar, orgel och orgelläktare

1954 läggs skolorna i Folkvik och Västankärr ner

1954 läggs Karlsfors kvarn ner

1955 byggdes pensionärshemmet - numera bostadsrättsförening

1959 stannade Karlsfors kvarn

1959 hittas den stora runstenen i kyrkmuren

1959 dras prästtjänsten i Västerljung in och församlingen slås ihop med Trosa stads församling.

1963 lades dansbanan ner

1963 lades Hållsvikens handel ner efter 99 år (??)

1964 blev atomvägen (väg 219) klar.

1964 köptes en stuga vid Skällberga sörgård, men den byggdes aldrig upp.

1967 invigdes nya begravningsplatsen. Karl Emil Karlsson var kyrkvaktare

1967-06-01 upphörde bemanningen på Västerljungs station. Tågen fortsatte att stanna ett tag till.

1967-11-31 drogs poststationen in i Västerljung.

1968 slog Skutuddens såg igen.

1968 upphörde Björkbacken som pensionärshem

1970 beslutar myndigheterna att skolan skall läggas ner - skolstrejk

1971 lades Konsum ner (1968?), startade 1934.

1971 var det skogsbrand på Erikslundsskogen

1971 byggdes sockenstugan

1971 3 /7 kom det mellan 2 och 3 dm hagel.

1974 gick Västerljung och Vagnhärad upp i Nyköpings kommun,

1974 Inga Eriksson V:s första kvinnliga kyrkvärd.

1979 slutade Nils Johansson vid Hillsta uppgård.

1984 byggdes nya hyreshuset i V.

1984 skolan nedläggningshotad igen

Ca 1984  Katrineholms husbyggen köper Björke-skogen för exploatering

1980-talet  Katrineholmarna köper Dalby gärde, exploatering med bostadsrätter

1988 restaureras skolhuset

Ca 1991 inflyttning på Dalby gärde

1994 Nyköpings kommun delas - Västerljung ingår i Trosa kommun

1995 byggs skolan till med en ny länga ner mot fotbollsplanen.

Förening:

Västerljungs Hembygdsförening

Skapad av: Leif Appelgren (2012-05-22 21:31:40) Kontakta föreningen
Ändrad av: Västerljungs Hembygdsförening (2018-11-02 08:50:58) Kontakta föreningen