Styrelse 2022


Styrelsen i Västerljungs Hembygdsförening 2022

Ordförande: Astrid Gustavsson, Orrliden, 619 95 Västerljung
 076-1356262, [email protected]

Vise ordförande: Fredrik Wedén, Stora Tofsö , 619 95 Västerljung
070-8305445, [email protected]

Sekreterare: Yvonne Erlandsson, Olsvikshagen 1, 619 95 Västerljung
0156-10025, 070-2199697 [email protected]

Vice sekreterare: Kerstin Nyman Bingman, Källvik Gustafsvik , 61995 Västerljung
070-9728093 [email protected]

Kassör: Arne Johansson Hammarbyvägen 2 , 61995 Västerljung
 070-3917195 [email protected]

Övriga ledamöter:
Marie Louise Bergman, Hillstaborg, 619 95 Västerljung ,
076-7899210 [email protected]

Anders Eliasson, Skogsängsvägen 7, 619 95 Västerljung
070-3608608  [email protected]

Jan Nyqvist, Erikslunds gård, 619 95 Västerljung
070-5292149 [email protected]

Ersättare:
Arne Karlsson, Vackebol, 619 95 Västerljung
070 3754855 [email protected]

Karin Hanner, Hillesta Mellangård, 619 95 Västerljung
070-6457479  [email protected]

Mona Croneborg, Skutuddsudden, 619 95 Västerljung
073-2678787  [email protected]

Martina Falk, Luckebol Bobacka, 619 95 Västerljung
070 3367704  [email protected]

Leif Appelgren, Framnäs, 619 95  Västerljung
0703176280 [email protected]

Valberedare :
Clas Erlandsson, Olsvikshagen 1, 619 95  Västerljung,
0156-10025, 070 5291461

Jan -Erik Andersson, Sjögården, 619 95 Västerljungs
0702391759 ,

Clas Erlandsson, Olsvikshagen 1, 619 95 Västerljung
0156-100 25, 070-529 14 61

Jan-Erik Andersson, Sjögården, 619 95 Västerljung
070-239 17 59

Förening:

Västerljungs Hembygdsförening

Skapad av: Leif Appelgren (2018-10-21 19:20:05) Kontakta föreningen
Ändrad av: Marie-Louise Bergman (2022-04-21 15:54:38) Kontakta föreningen