Välkommen till Västerljungs Hembygdsförening!

Västerljungs hembygdsförening bildades 1954 som egen förening, efter att tidigare ha ingått i Trosaortens hembygdsförening. Föreningen har ca 250 medlemmar. Portalparagrafen i stadgarna är:”Föreningens syften är att bland bygdens folk väcka och utveckla intresset för och kärlek till hembygden genom att studera, skydda och bevara socknens åldriga kultur, vårda vår bygd så, att nutida ingrepp ske så skonsamt som möjligt och i överensstämmelse med naturens lagar söka skapa ökad trivsel inom den egna bygden. Föreningen vill i sin strävan för dessa syften samla gamla och unga sockenbor.”

Verksamheter: Torpvandringar, båtutflykter, föredrag, höstmarknad, firande av Valborgsmäss och nationaldag mm.

Föreningen driver sedan 2005 Västerljungs bibliotek. Föreningen är medlem i Södermanlands Hembygdsförbund, Länsbygderåd Södermanland och Sörmlands Kustlag. Föreningen är en av initiativtagarna till Västerljungslyftet som arbetar för att utveckla det moderna Västerljung.

Vi hälsar nya och gamla medlemmar välkomna att göra vår hembygd så trivsam som möjligt.

Andra föreningar i Västerljung är Västerljungs IF och Röda Korset.

 

Editerad av: Leif Appelgren (2019-01-30 09:38:43)