Om oss

Västerljungs hembygdsförening bildades 1954 som egen förening, efter att tidigare ha ingått i Trosaortens hembygdsförening. Föreningen har ca 250 medlemmar. Portalparagrafen i stadgarna är: ”Föreningens syften är att bland bygdens folk väcka och utveckla intresset för och kärlek till hembygden genom att studera, skydda och bevara socknens åldriga kultur, vårda...

Läs mer >

Nyheter

Tillbyggnad av föreningsgården

Hembygdsföreningen har påbörjat en tillbyggnad av Folkviks föreningsgård om ca 20 kvm för handikapptoalett, vanlig toalett och förråd för bord och stolar. Dessutom ska det byggas en ramp och ny dörr till handikappentré. Projektet beräknas kosta drygt 400.000 kr. Stöd har erhållits från Statens jordbruksverk med 354.000 kr, delvis finansierat...

Läs mer >

EU:s jordbruksfond

Välkommen till Västerljungs Hembygdsförening!

Västerljungs hembygdsförening bildades 1954 som egen förening, efter att tidigare ha ingått i Trosaortens hembygdsförening. Föreningen har ca 250 medlemmar. Portalparagrafen i stadgarna är:”Föreningens syften är att bland bygdens folk väcka och utveckla intresset för och kärlek till hembygden genom att studera, skydda och bevara socknens åldriga kultur, vårda vår bygd...

Läs mer >