Bohusstugan


Bohusstugan.

Patron Eskil Larsson, Thorskog, donerade Bohusstugan till Västerlanda kommun år 1926. Stugan flyttades från Thorskogs park till denna plats, fastigheten Kyrkeby. Flyttningen bekostades av fru Ester Larsson och av bygdens folk.

Trappan är byggd av gamla kvarnstenar från nejden. Med Bohusstugan följde en stor samling museiföremål. Samlingen har sedan dess utökats av skänkta saker från bygden.

Detta museum, som är ett av de första bygdemuseerna i Göta Älvdalen, övertogs av Lilla Edets kommun och vårdas av Västerlanda Hembygdsförening.

Förening:

Västerlanda Hembygdsförening

Skapad av: Jan Erik Pettersson (2013-10-16 16:50:25) Kontakta föreningen
Ändrad av: Västerlanda Hembygdsförening (2018-11-09 13:22:13) Kontakta föreningen