Sockenmagasinet


 

Sockenmagasinet.

Kommunfullmäktige i Västerlanda beslöt den 31 december 1867 att ett sockenmagasin skulle byggas och en ”spannmålsfond” bildades. Ett lån togs i Göteborgs sparbank på 1500kr och år 1869 byggdes magasinet. Meningen var att medlemmarna skulle kunna låna utsädesspannmål.

Rörelsen gick till en början med god förtjänst, men i början av 1900-talet blev den allt mindre anlitad. År 1914 bestämdes att den skulle läggas ner.

Sedan dess har magasinet använts som förråd åt kyrkan och har räddats från rivning av några eldsjälar, som velat bevara huset till eftervärlden. Hembygdsföreningen, som bildades år 1982, använder idag två våningar som utställningslokal av insamlade gamla föremål.

Förening:

Västerlanda Hembygdsförening

Skapad av: (2013-10-16 16:41:42) Kontakta föreningen
Ändrad av: Västerlanda Hembygdsförening (2018-11-09 13:34:46) Kontakta föreningen