Verksamhetsberättelse


VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VÄSTERLANDA HEMBYGDSFÖRENING 2019

Föreningen bestod vid årets slut 2019 av 222 medlemmar.

Hembygdsföreningens årsmöte hölls den 29 mars 2019 i Västerlanda Församlingshem.

Förhandlingarna leddes av Bjarne Färjhage.

Gun Jansson omvaldes till ordförande. Övriga styrelseledamöter har varit: Ragnar Axelsson, Sekreterare Jenny Dristig Morales, Lennart Hallén, Solveig Mattsson, Anders Svensson och Kassör Margot Färjhage.

Ersättare: Nils Andersson, Uno Jansson, Ingrid Olsson, Tore Olsson, Elsie Sundberg, Jan Johnsson och Urban Svengren.

Styrelsen har under året haft 4 protokollförda möten.

Hembygdsföreningen har haft flera sammankomster under 2019.

Studiecirkeln ”Sockenprat”, har genomförts med mycket prat och fortsatt genomgång av tidningsurklipp från Dagny Petterssons gömmor. Vi har även sorterat tidningsurklipp från Dagnys dotter, Solveig Mattsson. Detta har samlat 48 deltagare vid tre träffar.

En vacker dag i april vårstädades Bohusstugan och flaggstången lagades av några styrelseledamöter.

I början av maj hade vi bestämt oss för att göra i ordning rabatterna vid Bohusstugan. Solveig Mattsson fick hjälp av Erling Dymén, Lennart o Margot Färjhage. Det grävdes och rensades i flera timmar. Både Solveig o Margot tog med sig växter från sina trädgårdar och planterade. Rabatterna blev stora och därför köptes ytterligare plantor in från Wäxthuset. Vi rådfrågade Ann Ronnede som t o m gjorde en skiss över planteringarna. Som tack fick hon en fika med oss på Skörsbo Gård. Hela sommaren kunde vi glädjas åt att det blev fint runt Bohusstugan. Nu gäller det att vi håller efter ogräset!

En vandring ägde rum den 4 maj från Västergård till Torrgårdsvattnet ca 4 km.  Medhavd fika intogs vid stranden och vi pratades vid om trakten. Några bland oss vandrade vidare till Rödvattnets södra ände. Lyckad dag i vacker natur, ganska soligt men svalt i luften.

Grillträff vid Smedjan den 7 juni kl 19.00. Jenny Dristig ordnade med korv, bröd mm. Ca 20 personer deltog och vi hade en mysig kväll tillsammans tills solen gick ner.

Traditionsenlig midsommarfest vid Bohusstugan den 21 juni. Dagen före klädde vi Midsommarstången med början kl 16.00. Några kom med björkris, andra med blommor. Stången kläddes med björkris och Elsie Sundberg fick små fina blombuketter av oss andra som hon sedan prydde ringarna med. Ca 80 besökare kom på Midsommarafton. Både vuxna och barn samlades och dansade runt Midsommarstången. Sophie Kanter ledde lekarna. Reine Karlsson och Inge Eklund var spelemännen.

Vägkyrka 1/7 – 14/7, i församlingens regi i Församlingshemmet. Västerlanda Hembygdsförening deltog i år igen. Vi tog hand om hantverksutställningen och dess försäljning, vilket inbringade 2.261 kronor till Hembygdsföreningens kassa. I år deltog 14 utställare från bygden. Mycket trevligt arrangemang där vi hade ca 370 besökare men vi saknade många besökare från vår egen bygd.

 En höstpromenad genomfördes den 28 september kl 14.00 från S:t Olofs källa i Källseröd i Västerlanda till Livelycke i Romelanda. Vädret kunde varit bättre men 10 tappra vandrare med fika i ryggsäcken och Jan Johnsson som guide, begav sig till Tages jaktstuga. Urban Svengren såg till att brasan var tänd när vi kom fram. Vi pratade och njöt av värme och fika en stund.

Grötfesten, som numera är traditionell, ägde rum 29 november kl 18.00 i Församlingshemmet. Rikligt och mycket god gröt, skinkmackor samt kaffe med dopp åt vi glatt och många av oss tog om. Lotteri i form av åror och många priser. För underhållningen stod Rosmarie och Hans-Åke Pettersson från Älvängen. De spelade både dragspel och gitarr samt sjöng många sånger från förr.

Blomsteruppsättningar har lämnats av Nils Andersson till Pilgården, Soläng och Lindkullen inför jul!

Referat och annonsering gällande sammankomsterna har funnits i TTela och på föreningens hemsida.

”Bilder och berättelser från förr” har sålts även i år, 9 ex av del 1 och 7 ex av del 2. Priset är 100,- resp 150,-.

Hemsidan www.hembygd.se/vasterlanda har under året haft Jan-Erik Pettersson som ansvarig.

Västerlanda i mars 2020 Styrelsen

 

VÄSTERLANDA HEMBYGDSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2018
Föreningen bestod vid årets slut 2018 av 189 medlemmar. Hembygdsföreningens årsmöte hölls den 9 mars 2018 i Västerlanda Församlingshem. Förhandlingarna leddes av Bjarne Färjhage. Gun Jansson omvaldes till ordförande. Övriga styrelseledamöter har varit Ragnar Axelsson, Jenny Dristig Morales, Lennart Hallén, Solveig Mattsson, Margot Färjhage och Anders Svensson. Ersättare: Nils Andersson, Christina Färjhage, Uno Jansson, Bengt-Åke Johansson, Ingrid Olsson, Tore Olsson och Elsie Sundberg. Kassör har varit Margot Färjhage och sekreterare Jenny Dristig Morales. Styrelsen har under året haft tre protokollförda möten.

Hembygdsföreningen har haft flera sammankomster under året:
¤ Studiecirkeln ”Sockenprat” med filmvisning, har genomförts med Nils Andersson som ledare. Vi har även sorterat gamla tidningsurklipp från Dagny Petterssons gömmor. Detta har samlat ca 20 deltagare vid 4 träffar.
¤ En vandring ägde rum 5 maj från Elfhems gård genom skogen till ”Kosens”. Medhavd fika intogs när vi var tillbaka hos Yvonne och Johan Stegard.
¤ Den 8 juni kl 19.00 var det Grillträff vid Smedjan dit ca 20 personer kom. Bengt-Åke ordnade korv, bröd mm och vi hade en mysig kväll tillsammans.
¤ Traditionsenligt planerades midsommarfest vid Bohusstugan. Ca 50 deltagare, både vuxna och barn, samlades och dansade runt Midsommarstången, det kyliga vädret till trots. Inge Eklund stod för musiken och Reine Carlsson infann sig med sin nyckelharpa –mycket trevligt! Elsie Sundberg ledde lekarna.
¤ Vägkyrka anordnades i år igen - 16/7-28/7 2018 i församlingens regi. Hembygdsföreningen deltog med 11 utställare och försäljning, vilket gav en nettovinst på 2727 kr.
¤ Höstfesten blev en sammanslagning med den traditionella grötfesten, som ägde rum 30 november - 30 medlemmar deltog. Sofie och Reine Carlsson tillsammans med en kompis från Hemsjö stod för underhållningen.
¤ Blomsteruppsättningar har lämnats av Nils Andersson till Pilgården, Soläng och Lindkullen inför jul.
Referat och annonsering gällande sammankomsterna har funnits i TTela och på föreningens hemsida.
”Bilder och berättelser från Västerlanda” har sålts även i år, 7 ex av del 1 och 9 ex av del 2. Priset är 100 resp. 150 kr.

Hemsidan har under året haft Jan-Erik Petterson som ansvarig.
Adressen är
www.hembygd.se/vasterlanda.
    
                                              Västerlanda i mars 2019, Styrelsen

 

VÄSTERLANDA HEMBYGDSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2017

Föreningen bestod vid årets slut 2017 av 198 medlemmar.
Hembygdsföreningens årsmöte hölls den 10 mars 2017 i Västerlanda Församlingshem. Förhandlingarna leddes av Bjarne Färjhage. Gun Jansson omvaldes till ordförande. Övriga styrelseledamöter har varit Ragnar Axelsson, Gudrun Eklund, Lennart Hallén, Solveig Mattsson, Jan-Erik Pettersson och Anders Svensson.
Ersättare: Nils Andersson, Christina Färjhage, Uno Jansson, Bengt-Åke Johansson, Ingrid Olsson, Tore Olsson och Elsie Sundberg. Kassör har varit Jan-Erik Pettersson och sekreterare Gudrun Eklund. Styrelsen har under året haft tre protokollförda möten.
Styrelsemedlemmar har deltagit vid kommunens informationsmöten och vid kretsmöten. I september var vi värdar när kommunens hembygdsföreningar samlades i Grunnevi klubbstuga.

Hembygdsföreningen har haft flera sammankomster under året:

¤ Studiecirkeln ”Sockenprat” med filmvisning, har genomförts med Nils Andersson som ledare. Den har samlat drygt 20 deltagare vid 5 träffar.

¤ En vandring ägde rum 6 maj från Bränna gård till smedjan i Svenseröd. Där bjöds på korv mm, och smedjan förklarades invigd. Ingrid Andersson berättade om tiden i smedjan då hennes farfar Karl Andersson arbetade där.

¤ Traditionsenligt planerades också midsommarfest vid Bohusstugan. 29 deltagare inföll sig trots ihållande regn. Ringlekarna ackompanjerades inomhus av Elsie Sundberg.

¤ Även under 2017 ordnades Vägkyrka i församlingens regi. Hembygdsföreningen deltog med utställning och försäljning, vilket gav nettovinsten 2973 kr.

¤ 13 medlemmar vandrade till Skörsbo den 30 september. I Bätjers trädgård gjordes paus med visning av den vedeldade ugnen.

¤ Höstfesten blev en sammanslagning med den traditionella grötfesten, som ägde rum 1 december, 37 medlemmar deltog.

¤ Vid årsmötet 2017 uppmanades styrelsen att ta fram förslag till badbrygga i Tjärnsvattnet. Styrelsen är dock inte enig om detta projekt. Ärendet är vilande.

¤ Sockenmagasinet har målats om av några medlemmar i föreningen.

¤ Blomsteruppsats har lämnats till Pilgården, Soläng och Lindkullen inför jul.

Referat från sammankomsterna har funnits i ttela och på föreningens hemsida.

”Bilder och berättelser från Västerlanda” har sålts även i år, 1ex av del 1 och 3 ex av del 2. Priset är nu 100 resp. 150 kr.
Hemsidan har under året haft Jan-Erik Petterson som ansvarig. Adressen är
www.hembygd.se/vasterlanda.

Västerlanda i mars 2018, Styrelsen/Gudru

VÄSTERLANDA HEMBYGDSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2016

Föreningen bestod vid årets slut 2016 av 201 medlemmar, varav tre är hedersmedlemmar.

Hembygdsföreningens årsmöte hölls den 4 mars 2016 i Västerlanda Församlingshem. Mötet inleddes med parentation över de medlemmar som avlidit sedan förra årsmötet. Dikten ”Det är tid för en lång resa” av Atle Burman och ett pianostycke ”Som en bro över mörka vatten” av Paul Simon inramade.

Vid årsmötet omvaldes Gun Jansson till ordförande. Övriga styrelseledamöter har varit Ragnar Axelsson, Gudrun Eklund, Lennart Hallén, Solveig Mattsson, Jan-Erik Pettersson och Anders Svensson. Ersättare: Nils Andersson, Christina Färjhage, Uno Jansson, Bengt-Åke Johansson, Ingrid Olsson, Tore Olsson och Elsie Sundberg. Kassör har varit Jan-Erik Pettersson och sekreterare Gudrun Eklund. Styrelsen har under året haft fem protokollförda möten.

Årsmötesförhandlingarna leddes av Bjarne Färjhage. Servering och lotteri följde. Gudrun och Inge Eklund berättade i ord och bild om en resa till Spanien.

Föreningen har representerats av ombud vid BHF:s årsstämma i Dingle, vid kretsmöten samt vid kommunens informationsmöten.

 Hembygdsföreningen har haft flera sammankomster under året:

Studiecirkeln ”Sockenprat” med filmvisning, har genomförts med Nils Andersson som ledare. Den har samlat drygt 20 deltagare vid 5 träffar.

En kulturvandring ägde rum 11 maj till Hassledalen och Glimmergruvan.

Traditionsenligt firades också midsommarfest vid Bohusstugan. Ring lekarna ackompanjerades på dragspel och fiol, 79 personer deltog.

Även under 2016 ordnades Vägkyrka i församlingens regi. Hembygdsföreningen deltog med utställning och försäljning, vilket gav nettovinsten 2832 kr.

Rabatterna vid Bohusstugan har grävts om och ansats av Inge och Uno.

Den 17 september var 15 medlemmar på besök i Åsaka Hembygdsgård.

Höstfest anordnades den 4 november. Ulf Magnusson, som varit lantbrevbärare, berättade om sin kollega Åke, ett original.

Traditionell grötfest ägde rum 5 december, 41 medlemmar deltog.

Arbetet med smedjan i Svenseröd har diskuterats i styrelsen. En arbetsledning krävs för att avsluta det fina arbetet med att återställa smedjan och göra den möjlig att använda.

Förskolebarn från Västerlanda skola har besökt Bohusstugan. Ingrid Olsson berättade för eleverna om hur det var förr.

Blomsteruppsats har lämnats till Pilgården, Soläng och Lindkullen inför jul.

Referat från Hembygdsföreningens sammankomster har funnits i ttela och på föreningens hemsida.

Bilder och berättelser från Västerlanda” har sålts även i år, 12 ex av del 1 och 3 ex av del 2. Priset är nu 100 resp. 150 kr. Numera kan de också köpas via  www.hembygdslitt.se .

Vår hemsida har under året haft Jan-Erik Petterson som ansvarig. Adressen är: www.hembygd.se/vasterlanda.

Västerlanda i mars 2017, Styrelsen/Gudrun

 

VÄSTERLANDA HEMBYGDSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2015

Föreningen bestod vid årets slut 2015 av 201 medlemmar.

Hembygdsföreningens årsmöte hölls den 13 mars i Västerlanda Församlingshem. Mötet inleddes med parentation över Bertil Sandström och Enar Gustavsson, som båda var med i föreningen sedan starten och också varit ordförande. Dikten ”Dom bortgångnas genomskådande blick” av Atle Burman och ett pianostycke ”In memoriam” av Jerker Leijon inramade.

Vid årsmötet omvaldes Gun Jansson till ordförande. Övriga styrelseledamöter har varit Ragnar Axelsson, Gudrun Eklund, Lennart Hallén, Solveig Mattsson, Jan-Erik Pettersson och Anders Svensson. Ersättare: Nils Andersson, Christina Färjhage, Uno Jansson, Bengt-Åke Johansson, Ingrid Olsson, Tore Olsson och Elsie Sundberg. Styrelsen har haft fyra protokollförda möten under året.

Årsmötesförhandlingarna leddes av Bjarne Färjhage. Servering och lotteri följde och några av Enar Gustavssons sångtexter avslutade, Inge Eklund ackompanjerade på dragspel.

Föreningen har representerats av ombud vid BHF:s årsstämma.

Lilla Edets kommun hade ”kulturvecka” under vecka 18. Bohusstugan och Sockenmagasinet var då öppna för besökare.

Kretsmöte ägde rum i Västerlanda församlingshem 10 september.

Hembygdsföreningen har haft flera sammankomster under året:

Studiecirkeln ”Sockenprat” med filmvisning, har genomförts med Nils Andersson som ledare. Den har samlat drygt 20 deltagare vid 6 träffar.

Två vandringar har ägt rum: Den 11 maj till Stendammen och den 10 oktober till Stora Borg.

Traditionsenligt firades också midsommarfest vid Bohusstugan. Inge spelade dragspel till lekarna, 72 personer deltog.

Även under 2015 ordnades Vägkyrka i församlingens regi. Hembygdsföreningen deltog med utställning och försäljning, vilket gav en nettovinst på drygt 3000 kr.

Traditionell grötfest ägde rum 7 december, 31 medlemmar deltog.

Arbetet med smedjan i Svenseröd har fortsatt.

Klass 2 och 3 i Västerlanda skola har besökt Bohusstugan. Ingrid Olsson berättade för eleverna om gamla seder. Barn från skolan intervjuade några i styrelsen om skolan förr, de kom till f.d. skolan, numera församlingshemmet, 9 september.

Blomsteruppsats har lämnats till Pilgården och Lindkullen inför jul.

Referat från Hembygdsföreningens sammankomster har funnits i ttela och på föreningens hemsida.

Bilder och berättelser från Västerlanda” har sålts vid olika tillfällen. Priset är nu 100 resp. 150 kr. Numera kan de också köpas via  www.hembygdslitt.se .

Vår hemsida har under året haft Jan-Erik Petterson som ansvarig. Adressen är: www.hembygd.se/vasterlanda.

Västerlanda i mars 2016, Styrelsen/Gudrun

Editerad av: Jan Erik Pettersson (2020-02-27 13:19:28)