Verksamhetsberättelse


VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021 FÖR VÄSTERLANDA HEMBYGDSFÖRENING

Föreningen bestod vid årets slut 2021 av 215 medlemmar.
Hembygdsföreningens årsmöte har hållits för både 2019 och 2020 den 26/5 2021 vid utedansbanan, Västerlanda Bygdegård. Denna försening på grund av den fortfarande rådande covid 19.
Pandemin har pågått under året och har hindrat planering av aktiviteter. Först i slutet av september kom lättnader och inom kort därefter öppnades Sverige alltmer. En tredje vaccination har varit möjlig från november månad och det rekommenderas att så många som möjligt ska ta denna dos.

Gun Jansson som har fått behålla ordförandeskapet på övertid blev entledigad från posten. Den nya styrelsen för 2021 enligt nedan:
Ordförande Mikael Mattsson, Västerlanda Sörgård. Kassör Margot Färjhage, Torskog. Sekreterare Jenny Dristig, Svenseröd.
Övriga ledamöter: Ragnar Axelsson, Ängen. Lennart Hallén, Lilla Edet. Solveig Mattsson, Västerlanda Norgård. Gun Jansson, Trollhättan.
Ersättare: Nils Andersson, Assleröd. Ingrid Olsson, Västerlanda Kvarn. Tore Olsson, Västerlanda Kvarn. Elsie Sundberg, Kyrkeby. Jan Johnsson, Bäck. Urban Svengren, Skalleröd.  
Nyval på Lena Sandström, Västra Röd och Annika Brookes, Svenseröd.

Styrelsen har under året haft 5 st protokollförda möten.

¤   Studiecirkeln ”Sockenprat” har fortfarande inte påbörjats, detta trots pågående pandemi.
Under hösten träffades några i styrelsen i Magasinet för att gå igenom pärmar och sortera för att det ska bli enklare att hitta om vi söker efter t ex torp, historik om platser i bygden.

¤   Med jämna mellanrum under året har vi skött om rabatterna vid Bohusstugan. Solveig och Margot har rensat, gödslat och vattnat. Granris och tallris har skyddat och smyckat under vintern. Lena Sandström har lovat hjälpa till istället för Solveig fr o m i höst.

¤   Våra traditionsenliga vandringar har inte arrangerats under året.

¤   Grillträff vid Smedjan har inte heller arrangerats i år. Däremot har smedjan borstats, rengjorts och målats utvändigt med Falu rödfärg – även dörrarna har fått ny svart färg.
Under året överraskades vi av en donation till Smedjan. Med anledning av detta planerar vi under nästa år att höja vindsnurran och vända bladen på densamma. En gräsklippare som genomgått service av Erling Dymén finns i Smedjan, vilket underlättar när gräset blir långt.

¤   Traditionsenlig midsommarfest vid Bohusstugan den 25 juni blev av enklare slag i år.
Inget program, ej heller annonsering utan de som önskade träffas medtog kaffekorg.
Glädjande nog kom ca 15 personer.
Vi bestämde oss för att träffas och klä midsommarstången dagen innan som vi brukar göra. Vi var alla utomhus och höll avstånd till varandra runt om vid Bohusstugan. Det blev en vacker midsommarstång som midsommarfirarna, förbipasserande och folket i bygden kunde glädjas åt. Vi var ca 15 personer som deltog i förberedelserna.

¤   Vägkyrka 4/7 – 18/7, i församlingens regi i Församlingshemmet blev en Sommarkyrka även i år.
Vi fick även detta år förfrågan från församlingen om vi kunde hålla Bohusstugan och Sockenmagasinet öppet – det ordnade vi så klart! Det kom några besökare och ca 40 st fick se våra samlingar.

 ¤   Grötfest fredagen den 26/11 kl 18.00 - Alldeles fantastiskt, vi kunde träffas igen!
Ingrid och Solveig fixade gröt och skinkmackor. Lotterier i form av åror såldes. Jeanette Blickberg och två av hennes döttrar, Tove och Vanja, kom och sjöng lucia- och julsånger för oss. Det var verkligen uppskattat att få lyssna till dessa vackra flickröster. Vi, ca 45 st gick hem glada, mätta och nöjda.

¤   Bohusstugan – Förra hösten sökte vi kulturbidrag hos Länsstyrelsen tillsammans med Lilla Edets kommun för att åtgärda skorstenen, där vattenläckaget var uppenbart och en ny takränna behövdes. I mars i år fick vi besked om att vi får bidraget. Kommunen var mycket svåra att få kontakt med. Vi behövde lämna besked till Länsstyrelsen och meddela tid för igångsättande senast den 1:a juni. Det visade sig att kommunen inte hade något intresse av Bohusstugan så vi fick svara ja, på eget bevåg. Vi förlorade värdefull tid här (tre veckor) när vi till slut fick tvinga fram ett ja eller ett nej från de som var ansvariga i kommunen.
Mikael Mattsson ringde hantverkare som lämnat offerter.
Båda fönstren på framsidan var ruttna nertill och helt öppna så det regnade in även där. Vi hade tidigare bestämt att åtgärda detta med hjälp av Yngve Nilsson. Mikael lade ner mycket jobb på detta, fick problem när glasen skulle tas ur – de gick inte att rädda. Efter mycket fin lagning av Yngve och inoljning av Mikael behövdes glas i fönstren. Det fick bli nytt och det kostade mycket pengar. Mikael satte in de nya glasen och kittade. Det blev jättebra! Det visade sig att det var fler fönster som behövde kittas så han fick fortsätta.
Hantverkarna hade mycket jobb och vi blev inte prioriterade förrän i september. Den 15/10 var sista dag för slutrapportering till Länsstyrelsen och då skulle slutbesiktningen vara godkänd.
TS Mureri från Lödöse gjorde ett mycket fint arbete med den nya skorstenen. GM Plåt AB från Uddevalla likaså med plåtarbeten runt skorstenen och en mycket fin hängränna i ek, som är klädd invändigt med rostfri plåt.

Ytterligare underarbeten vid taket runtom fick åtgärdas som Mikael fick åtaga sig med hjälp av vänner och bekanta. Kostnaderna ökade och Margot blev orolig. Efter samtal med länsstyrelsen och antikvariatet kunde ett tilläggsbidrag sökas som efter godkännande skulle kunna betalas ut samtidigt som det kulturbidrag vi tidigare sökt. Med en mycket förstående och tålmodig personal såväl hos Länsstyrelsen som hos Antikvariatet lyckades vi till slut skicka in slutrapporten, mycket försenad, den 8/11. Den 11/11 fanns bidraget om 75% på vårt konto och vi kunde andas ut! Den totala kostnaden för renoveringen i Bohusstugan uppgick till 99 094,-, varav 10 000,- var kostnad för antikvarisk medverkan som Länsstyrelsen betalade i sin helhet. Följande hantverkare anlitades: TS Mureri AB, Lödöse, GM-Plåt AB, Uddevalla. Nya glas från Tjörns Glasmästeri till två fönster på framsidan ingick också i bidraget. Nettokostnaden för VHF blev 22 555,- + kostnad för sotaren och lite annat material som behövdes om ca 3 000,-.
Sotaren har godkänt skorstenen för eldning i finrummet!
Bohusstugan har fått förteckning över bruksföremålen fördelat per rum. Detta för att lättare hitta kunskap om dem. Nya hemvävda gångmattor har skänkts av Eva Johnsson i Bäck.

¤   Blomsteruppsättningar har lämnats av Nils Andersson, Assleröd till Pilgården, Soläng och Lindkullen inför jul!

Referat och annonsering gällande sammankomsterna har skickats ut via brev, mail och sms till medlemmar och funnits på föreningens hemsida.

”Bilder och berättelser från förr” har sålts även i år, 7 ex av del 1 och 5 ex av del 2. Priset är 100,- resp 150,-.

Hemsidan www.hembygd.se/vasterlanda har under året haft Jan-Erik Pettersson som ansvarig.

Ett stort TACK till alla er som på olika vis hjälper till att förvalta och bevara vår hembygd samt att skapa möten mellan människor.
 

Västerlanda i januari 2022
Styrelse

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 FÖR VÄSTERLANDA HEMBYGDSFÖRENING.

Föreningen bestod vid årets slut 2020 av 201 medlemmar.
Hembygdsföreningens årsmöte har inte hållits för 2019 på grund av Corona-
pandemin (Covid-19). Vi har kommit överens om att, i den mån det går, hålla
årsmöte för både 2019 och 2020 under våren 2021.
Gun Jansson är fortfarande ordförande och övriga styrelseledamöter har varit och är:
Ragnar Axelsson, Sekreterare Jenny Dristig Morales, Lennart Hallén,
Solveig Mattsson, Anders Svensson och Kassör Margot Färjhage.
Ersättare: Nils Andersson, Uno Jansson, Ingrid Olsson, Tore Olsson, Elsie Sundberg, Jan
Johnsson och Urban Svengren.
Styrelsen har under året haft 4 st protokollförda möten.

Hembygdsföreningen hade planerat ett flertal sammankomster under 2020
men har fått ställa in de flesta på grund av pandemin. Styrelsen, till
största delen, består av ledamöter som är 65-70+ och många av våra
trogna medlemmar är i samma ålder - därför har vi inte haft något annat
val.

¤   Studiecirkeln ”Sockenprat” blev inställda både vår och höst – sammanlagt 3 st
¤   En vacker dag i slutet av juli inoljades uteborden vid Bohusstugan
av några styrelseledamöter. Under sommaren och tidiga hösten gick
smittspridningen ner i antal smittade och inlagda på sjukhus. Vi kunde
träffas utomhus men fortfarande vara försiktiga och hålla avstånd mellan
varandra. Var vi förkylda fick vi stanna hemma.

¤   Med jämna mellanrum under året har vi skött om rabatterna vid
Bohusstugan. Några växter fick ersättas från Wäxthuset medan Solveig och
Margot rensade, gödslade och vattnade. Växter togs med från egna
trädgården och det fylldes på med blommor och perenner. Granris och
tallris har skyddat och smyckat under vintern.

¤   Den planerade vårvandringen vid Delsbo Gipenäs i Hjärtum fick ställas in!
¤   Grillträff vid Smedjan den 5 juni fick tyvärr också ställas in.

¤   Traditionsenlig midsommarfest vid Bohusstugan den 19 juni blev också den inställd.
Vi bestämde oss för att träffas och klä midsommarstången dagen innan som
vi brukar göra. Vi var alla utomhus och höll avstånd till varandra runt
om vid Bohusstugan med eget medtaget fika. Det blev en vacker
midsommarstång som förbipasserande och folket i bygden kunde glädjas åt.
Vi var 15 personer som deltog.

¤   Vägkyrka 13/7 – 26/7, i församlingens regi i Församlingshemmet
blev en Sommarkyrka istället. På grund av pandemin fick församlingen
ändra om. Hembygdsföreningen fick inte vara behjälplig (alla som brukar
vara med var 70+) och någon hantverksutställning kunde vi ej heller
genomföra – folksamlingar skulle undvikas i största möjligaste mån.
Vi fick förfrågan från församlingen om vi inte kunde hålla Bohusstugan
och Sockenmagasinet öppet – det ordnade vi så klart! Det kom inte så
många besökare men ca 40 st fick se våra samlingar.

¤   Två höstpromenader genomfördes till allas förtjusning – vi var
många som längtade ut och höll vi oss till restriktionerna från
Folkhälsomyndigheten och regeringen tyckte vi att vi vågade!
Äggdalssjön i Romelanda den 19/9 – Vi samlades vid Västerlanda kyrka och
åkte i gemensam trupp i våra bilar till en liten parkering vid
Äggdalssjön. Därifrån, med fika i våra ryggsäckar, vandrade vi till
Härsvatten. Det var mycket folk i farten uti naturen med svampkorgar och
ryggsäckar. Vi hade tur och fick överta ett stort bord, med vacker
utsikt över sjön. Vi pratade glatt med varandra medan vi plockade fram
kaffet. Jan Johnsson i Bäck var en bra ciceron som berättade om trakten
som han väl känner till. Vi var 11 deltagare.
Delsbo Gipenäs i Hjärtum 17/10 – vi ändrade datum på den i vårprogrammet
och genom- förde den nu istället. Vi samlades åter igen vid Västerlanda
kyrkas parkering och följdes åt i bilar till Gipenäs. Några hade tänt
elden vid grillplatsen innan – det såg inbjudande ut men först tog vi en
promenad upp till OK Gipens stuga. Man kunde välja olika ledare och
olika längder för promenaden. Snart hade vi samlats vid elden där vi
grillade korv och fick umgås en stund. Vi hade Hjördis Bengtsson från
Romelanda med oss. Hon berättade om när hon som barn fick tillbringa
somrarna vid Delsbo där hennes farföräldrar bodde. Intressant och mycket
trevligt. Vi var 14 deltagare.

¤   Grötfesten som planerats till den 27/11 - traditionell sedan flera år fick även den ställas in!
¤   Bohusstugan – vi känner oro för vår fina Bohusstuga. I somras
kontaktade vi kulturnämnden i Lilla Edets kommun och delgav dem vår oro.
Vi har tillsammans med kommunen sökt bidrag hos Länsstyrelsen till
reparation av yttertak och skorsten. Två av fönstren på framsidan har
plockats ner och täckts med skivor av Mikael Mattsson och lämnats till
Yngve Nilsson som har lovat att reparera dem till en billig peng.

¤   Blomsteruppsättningar har lämnats av Ingrid och Tore Olsson till Pilgården, Soläng och Lindkullen inför jul!

Referat och annonsering gällande sammankomsterna har funnits i TTela och på föreningens hemsida.
”Bilder och berättelser från förr” har sålts även i år, 3 ex av del 1 och 6 ex av del 2. Priset är 100,- resp 150,-.
Hemsidan www.hembygd.se/vasterlanda har under året haft Jan-Erik Pettersson som ansvarig.

Västerlanda i januari 2021
Styrelsen

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VÄSTERLANDA HEMBYGDSFÖRENING 2019

Föreningen bestod vid årets slut 2019 av 222 medlemmar.

Hembygdsföreningens årsmöte hölls den 29 mars 2019 i Västerlanda Församlingshem.

Förhandlingarna leddes av Bjarne Färjhage.

Gun Jansson omvaldes till ordförande. Övriga styrelseledamöter har varit: Ragnar Axelsson, Sekreterare Jenny Dristig Morales, Lennart Hallén, Solveig Mattsson, Anders Svensson och Kassör Margot Färjhage.

Ersättare: Nils Andersson, Uno Jansson, Ingrid Olsson, Tore Olsson, Elsie Sundberg, Jan Johnsson och Urban Svengren.

Styrelsen har under året haft 4 protokollförda möten.

Hembygdsföreningen har haft flera sammankomster under 2019.

Studiecirkeln ”Sockenprat”, har genomförts med mycket prat och fortsatt genomgång av tidningsurklipp från Dagny Petterssons gömmor. Vi har även sorterat tidningsurklipp från Dagnys dotter, Solveig Mattsson. Detta har samlat 48 deltagare vid tre träffar.

En vacker dag i april vårstädades Bohusstugan och flaggstången lagades av några styrelseledamöter.

I början av maj hade vi bestämt oss för att göra i ordning rabatterna vid Bohusstugan. Solveig Mattsson fick hjälp av Erling Dymén, Lennart o Margot Färjhage. Det grävdes och rensades i flera timmar. Både Solveig o Margot tog med sig växter från sina trädgårdar och planterade. Rabatterna blev stora och därför köptes ytterligare plantor in från Wäxthuset. Vi rådfrågade Ann Ronnede som t o m gjorde en skiss över planteringarna. Som tack fick hon en fika med oss på Skörsbo Gård. Hela sommaren kunde vi glädjas åt att det blev fint runt Bohusstugan. Nu gäller det att vi håller efter ogräset!

En vandring ägde rum den 4 maj från Västergård till Torrgårdsvattnet ca 4 km.  Medhavd fika intogs vid stranden och vi pratades vid om trakten. Några bland oss vandrade vidare till Rödvattnets södra ände. Lyckad dag i vacker natur, ganska soligt men svalt i luften.

Grillträff vid Smedjan den 7 juni kl 19.00. Jenny Dristig ordnade med korv, bröd mm. Ca 20 personer deltog och vi hade en mysig kväll tillsammans tills solen gick ner.

Traditionsenlig midsommarfest vid Bohusstugan den 21 juni. Dagen före klädde vi Midsommarstången med början kl 16.00. Några kom med björkris, andra med blommor. Stången kläddes med björkris och Elsie Sundberg fick små fina blombuketter av oss andra som hon sedan prydde ringarna med. Ca 80 besökare kom på Midsommarafton. Både vuxna och barn samlades och dansade runt Midsommarstången. Sophie Kanter ledde lekarna. Reine Karlsson och Inge Eklund var spelemännen.

Vägkyrka 1/7 – 14/7, i församlingens regi i Församlingshemmet. Västerlanda Hembygdsförening deltog i år igen. Vi tog hand om hantverksutställningen och dess försäljning, vilket inbringade 2.261 kronor till Hembygdsföreningens kassa. I år deltog 14 utställare från bygden. Mycket trevligt arrangemang där vi hade ca 370 besökare men vi saknade många besökare från vår egen bygd.

 En höstpromenad genomfördes den 28 september kl 14.00 från S:t Olofs källa i Källseröd i Västerlanda till Livelycke i Romelanda. Vädret kunde varit bättre men 10 tappra vandrare med fika i ryggsäcken och Jan Johnsson som guide, begav sig till Tages jaktstuga. Urban Svengren såg till att brasan var tänd när vi kom fram. Vi pratade och njöt av värme och fika en stund.

Grötfesten, som numera är traditionell, ägde rum 29 november kl 18.00 i Församlingshemmet. Rikligt och mycket god gröt, skinkmackor samt kaffe med dopp åt vi glatt och många av oss tog om. Lotteri i form av åror och många priser. För underhållningen stod Rosmarie och Hans-Åke Pettersson från Älvängen. De spelade både dragspel och gitarr samt sjöng många sånger från förr.

Blomsteruppsättningar har lämnats av Nils Andersson till Pilgården, Soläng och Lindkullen inför jul!

Referat och annonsering gällande sammankomsterna har funnits i TTela och på föreningens hemsida.

”Bilder och berättelser från förr” har sålts även i år, 9 ex av del 1 och 7 ex av del 2. Priset är 100,- resp 150,-.

Hemsidan www.hembygd.se/vasterlanda har under året haft Jan-Erik Pettersson som ansvarig.

Västerlanda i mars 2020 Styrelsen

 

VÄSTERLANDA HEMBYGDSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2018
Föreningen bestod vid årets slut 2018 av 189 medlemmar. Hembygdsföreningens årsmöte hölls den 9 mars 2018 i Västerlanda Församlingshem. Förhandlingarna leddes av Bjarne Färjhage. Gun Jansson omvaldes till ordförande. Övriga styrelseledamöter har varit Ragnar Axelsson, Jenny Dristig Morales, Lennart Hallén, Solveig Mattsson, Margot Färjhage och Anders Svensson. Ersättare: Nils Andersson, Christina Färjhage, Uno Jansson, Bengt-Åke Johansson, Ingrid Olsson, Tore Olsson och Elsie Sundberg. Kassör har varit Margot Färjhage och sekreterare Jenny Dristig Morales. Styrelsen har under året haft tre protokollförda möten.

Hembygdsföreningen har haft flera sammankomster under året:
¤ Studiecirkeln ”Sockenprat” med filmvisning, har genomförts med Nils Andersson som ledare. Vi har även sorterat gamla tidningsurklipp från Dagny Petterssons gömmor. Detta har samlat ca 20 deltagare vid 4 träffar.
¤ En vandring ägde rum 5 maj från Elfhems gård genom skogen till ”Kosens”. Medhavd fika intogs när vi var tillbaka hos Yvonne och Johan Stegard.
¤ Den 8 juni kl 19.00 var det Grillträff vid Smedjan dit ca 20 personer kom. Bengt-Åke ordnade korv, bröd mm och vi hade en mysig kväll tillsammans.
¤ Traditionsenligt planerades midsommarfest vid Bohusstugan. Ca 50 deltagare, både vuxna och barn, samlades och dansade runt Midsommarstången, det kyliga vädret till trots. Inge Eklund stod för musiken och Reine Carlsson infann sig med sin nyckelharpa –mycket trevligt! Elsie Sundberg ledde lekarna.
¤ Vägkyrka anordnades i år igen - 16/7-28/7 2018 i församlingens regi. Hembygdsföreningen deltog med 11 utställare och försäljning, vilket gav en nettovinst på 2727 kr.
¤ Höstfesten blev en sammanslagning med den traditionella grötfesten, som ägde rum 30 november - 30 medlemmar deltog. Sofie och Reine Carlsson tillsammans med en kompis från Hemsjö stod för underhållningen.
¤ Blomsteruppsättningar har lämnats av Nils Andersson till Pilgården, Soläng och Lindkullen inför jul.
Referat och annonsering gällande sammankomsterna har funnits i TTela och på föreningens hemsida.
”Bilder och berättelser från Västerlanda” har sålts även i år, 7 ex av del 1 och 9 ex av del 2. Priset är 100 resp. 150 kr.

Hemsidan har under året haft Jan-Erik Petterson som ansvarig.
Adressen är
www.hembygd.se/vasterlanda.
    
                                              Västerlanda i mars 2019, Styrelsen

 

VÄSTERLANDA HEMBYGDSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2017

Föreningen bestod vid årets slut 2017 av 198 medlemmar.
Hembygdsföreningens årsmöte hölls den 10 mars 2017 i Västerlanda Församlingshem. Förhandlingarna leddes av Bjarne Färjhage. Gun Jansson omvaldes till ordförande. Övriga styrelseledamöter har varit Ragnar Axelsson, Gudrun Eklund, Lennart Hallén, Solveig Mattsson, Jan-Erik Pettersson och Anders Svensson.
Ersättare: Nils Andersson, Christina Färjhage, Uno Jansson, Bengt-Åke Johansson, Ingrid Olsson, Tore Olsson och Elsie Sundberg. Kassör har varit Jan-Erik Pettersson och sekreterare Gudrun Eklund. Styrelsen har under året haft tre protokollförda möten.
Styrelsemedlemmar har deltagit vid kommunens informationsmöten och vid kretsmöten. I september var vi värdar när kommunens hembygdsföreningar samlades i Grunnevi klubbstuga.

Hembygdsföreningen har haft flera sammankomster under året:

¤ Studiecirkeln ”Sockenprat” med filmvisning, har genomförts med Nils Andersson som ledare. Den har samlat drygt 20 deltagare vid 5 träffar.

¤ En vandring ägde rum 6 maj från Bränna gård till smedjan i Svenseröd. Där bjöds på korv mm, och smedjan förklarades invigd. Ingrid Andersson berättade om tiden i smedjan då hennes farfar Karl Andersson arbetade där.

¤ Traditionsenligt planerades också midsommarfest vid Bohusstugan. 29 deltagare inföll sig trots ihållande regn. Ringlekarna ackompanjerades inomhus av Elsie Sundberg.

¤ Även under 2017 ordnades Vägkyrka i församlingens regi. Hembygdsföreningen deltog med utställning och försäljning, vilket gav nettovinsten 2973 kr.

¤ 13 medlemmar vandrade till Skörsbo den 30 september. I Bätjers trädgård gjordes paus med visning av den vedeldade ugnen.

¤ Höstfesten blev en sammanslagning med den traditionella grötfesten, som ägde rum 1 december, 37 medlemmar deltog.

¤ Vid årsmötet 2017 uppmanades styrelsen att ta fram förslag till badbrygga i Tjärnsvattnet. Styrelsen är dock inte enig om detta projekt. Ärendet är vilande.

¤ Sockenmagasinet har målats om av några medlemmar i föreningen.

¤ Blomsteruppsats har lämnats till Pilgården, Soläng och Lindkullen inför jul.

Referat från sammankomsterna har funnits i ttela och på föreningens hemsida.

”Bilder och berättelser från Västerlanda” har sålts även i år, 1ex av del 1 och 3 ex av del 2. Priset är nu 100 resp. 150 kr.
Hemsidan har under året haft Jan-Erik Petterson som ansvarig. Adressen är
www.hembygd.se/vasterlanda.

Västerlanda i mars 2018, Styrelsen/Gudru

VÄSTERLANDA HEMBYGDSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2016

Föreningen bestod vid årets slut 2016 av 201 medlemmar, varav tre är hedersmedlemmar.

Hembygdsföreningens årsmöte hölls den 4 mars 2016 i Västerlanda Församlingshem. Mötet inleddes med parentation över de medlemmar som avlidit sedan förra årsmötet. Dikten ”Det är tid för en lång resa” av Atle Burman och ett pianostycke ”Som en bro över mörka vatten” av Paul Simon inramade.

Vid årsmötet omvaldes Gun Jansson till ordförande. Övriga styrelseledamöter har varit Ragnar Axelsson, Gudrun Eklund, Lennart Hallén, Solveig Mattsson, Jan-Erik Pettersson och Anders Svensson. Ersättare: Nils Andersson, Christina Färjhage, Uno Jansson, Bengt-Åke Johansson, Ingrid Olsson, Tore Olsson och Elsie Sundberg. Kassör har varit Jan-Erik Pettersson och sekreterare Gudrun Eklund. Styrelsen har under året haft fem protokollförda möten.

Årsmötesförhandlingarna leddes av Bjarne Färjhage. Servering och lotteri följde. Gudrun och Inge Eklund berättade i ord och bild om en resa till Spanien.

Föreningen har representerats av ombud vid BHF:s årsstämma i Dingle, vid kretsmöten samt vid kommunens informationsmöten.

 Hembygdsföreningen har haft flera sammankomster under året:

Studiecirkeln ”Sockenprat” med filmvisning, har genomförts med Nils Andersson som ledare. Den har samlat drygt 20 deltagare vid 5 träffar.

En kulturvandring ägde rum 11 maj till Hassledalen och Glimmergruvan.

Traditionsenligt firades också midsommarfest vid Bohusstugan. Ring lekarna ackompanjerades på dragspel och fiol, 79 personer deltog.

Även under 2016 ordnades Vägkyrka i församlingens regi. Hembygdsföreningen deltog med utställning och försäljning, vilket gav nettovinsten 2832 kr.

Rabatterna vid Bohusstugan har grävts om och ansats av Inge och Uno.

Den 17 september var 15 medlemmar på besök i Åsaka Hembygdsgård.

Höstfest anordnades den 4 november. Ulf Magnusson, som varit lantbrevbärare, berättade om sin kollega Åke, ett original.

Traditionell grötfest ägde rum 5 december, 41 medlemmar deltog.

Arbetet med smedjan i Svenseröd har diskuterats i styrelsen. En arbetsledning krävs för att avsluta det fina arbetet med att återställa smedjan och göra den möjlig att använda.

Förskolebarn från Västerlanda skola har besökt Bohusstugan. Ingrid Olsson berättade för eleverna om hur det var förr.

Blomsteruppsats har lämnats till Pilgården, Soläng och Lindkullen inför jul.

Referat från Hembygdsföreningens sammankomster har funnits i ttela och på föreningens hemsida.

Bilder och berättelser från Västerlanda” har sålts även i år, 12 ex av del 1 och 3 ex av del 2. Priset är nu 100 resp. 150 kr. Numera kan de också köpas via  www.hembygdslitt.se .

Vår hemsida har under året haft Jan-Erik Petterson som ansvarig. Adressen är: www.hembygd.se/vasterlanda.

Västerlanda i mars 2017, Styrelsen/Gudrun

 

VÄSTERLANDA HEMBYGDSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2015

Föreningen bestod vid årets slut 2015 av 201 medlemmar.

Hembygdsföreningens årsmöte hölls den 13 mars i Västerlanda Församlingshem. Mötet inleddes med parentation över Bertil Sandström och Enar Gustavsson, som båda var med i föreningen sedan starten och också varit ordförande. Dikten ”Dom bortgångnas genomskådande blick” av Atle Burman och ett pianostycke ”In memoriam” av Jerker Leijon inramade.

Vid årsmötet omvaldes Gun Jansson till ordförande. Övriga styrelseledamöter har varit Ragnar Axelsson, Gudrun Eklund, Lennart Hallén, Solveig Mattsson, Jan-Erik Pettersson och Anders Svensson. Ersättare: Nils Andersson, Christina Färjhage, Uno Jansson, Bengt-Åke Johansson, Ingrid Olsson, Tore Olsson och Elsie Sundberg. Styrelsen har haft fyra protokollförda möten under året.

Årsmötesförhandlingarna leddes av Bjarne Färjhage. Servering och lotteri följde och några av Enar Gustavssons sångtexter avslutade, Inge Eklund ackompanjerade på dragspel.

Föreningen har representerats av ombud vid BHF:s årsstämma.

Lilla Edets kommun hade ”kulturvecka” under vecka 18. Bohusstugan och Sockenmagasinet var då öppna för besökare.

Kretsmöte ägde rum i Västerlanda församlingshem 10 september.

Hembygdsföreningen har haft flera sammankomster under året:

Studiecirkeln ”Sockenprat” med filmvisning, har genomförts med Nils Andersson som ledare. Den har samlat drygt 20 deltagare vid 6 träffar.

Två vandringar har ägt rum: Den 11 maj till Stendammen och den 10 oktober till Stora Borg.

Traditionsenligt firades också midsommarfest vid Bohusstugan. Inge spelade dragspel till lekarna, 72 personer deltog.

Även under 2015 ordnades Vägkyrka i församlingens regi. Hembygdsföreningen deltog med utställning och försäljning, vilket gav en nettovinst på drygt 3000 kr.

Traditionell grötfest ägde rum 7 december, 31 medlemmar deltog.

Arbetet med smedjan i Svenseröd har fortsatt.

Klass 2 och 3 i Västerlanda skola har besökt Bohusstugan. Ingrid Olsson berättade för eleverna om gamla seder. Barn från skolan intervjuade några i styrelsen om skolan förr, de kom till f.d. skolan, numera församlingshemmet, 9 september.

Blomsteruppsats har lämnats till Pilgården och Lindkullen inför jul.

Referat från Hembygdsföreningens sammankomster har funnits i ttela och på föreningens hemsida.

Bilder och berättelser från Västerlanda” har sålts vid olika tillfällen. Priset är nu 100 resp. 150 kr. Numera kan de också köpas via  www.hembygdslitt.se .

Vår hemsida har under året haft Jan-Erik Petterson som ansvarig. Adressen är: www.hembygd.se/vasterlanda.

Västerlanda i mars 2016, Styrelsen/Gudrun

Förening:

Västerlanda Hembygdsförening

Skapad av: (2013-10-15 15:36:38) Kontakta föreningen
Ändrad av: Västerlanda Hembygdsförening (2022-03-15 11:35:26) Kontakta föreningen