Bli medlem


Det vore trevligt om du vill bli medlem i vår hembygdsförening. Årsavgiften är 50 kr och medlem blir du genom att betala in summan på postgirokonto 72 54 51-9

.

Editerad av: Jan Erik Pettersson (2018-11-09 13:49:02)