Löpsedel nr. 5

Löpsedel Västgötabygden
Utkommer vecka 44. I det här numret är vi 25 skribenter och fotografer.

Vbn 2016-5

Ordföranden har ordet
Jan-Olof Berglund har som vanligt lite funderingar. Han blickar både bakåt och framåt och så hoppas han vi skall synas ännu mer än vi gör idag.

Tankar i tiden
Museichefen i Skara Hanna Eklöf skriver Tankar i tiden.

Referat från Skansen och Tånga
Många från hela världen besökte Skansen och Tångamässan visade bredden på den lokala hembygdsrörelsen är rubriker som lockar.

Helt naturligt
Lidköpings hängande trädgårdar berättar Hans Menzing om i detta nummer.

Profilen
Hans Hellman, en byggnadsvårdare med eftertanke är vår Profil.

Hänt på bögda
Rekordmånga har skickat in en liten berättelse från sin bygd. Trevattna, Lilla Edet, Skövde, Vänersnäs, Ljungsarp, Skepplanda, Öttum. Kinnekulle, Götlunda, Svenstorp, Rävlanda, Fågelås, Bredared och Vänga

Utflykter
Fortsättning på trädgårdsresan handlar om äpplen och potatis.

Läsvärt i korthet
Presenterar Hans Menzing som vanligt.

Sista sidan
Tre bilder och lite text handlar den här gången om lite traktorhistoria 1905 – 2016.

Men missa inte det här
Min pappa landsfiskalen, Ansgar vandrade via Västergötland? Västgötabygden väckte barndomsminnen, Om tre kvarnar i Häggån, Skoltöser från 30-talet berättade, Arkivfynd i Södra Kedum och Modeller av verkligheten.

Trevlig läsning!

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter