Västgötabygden

Tidskriften ges ut av Västergötlands Hembygdsförbund som en medlemsförmån. Men självklart kan du som icke medlem också prenumerera på tidningen. Den uppskattas av många!

Innehållet i tidskriften behandlar bland annat hembygdsarbete, natur- och kulturminnesvård. Tidskriften utkommer med 6 nummer varje år. Tidningen läggs ut i sin helhet på nätet någon vecka efter utgivningstiden.

Men, inget går väl upp mot att läsa med tidningen i sin hand, så glöm inte att prenumerera på tidskriften, det är  bara då förbundet kan ge ut den!
Har du inte har tecknat ett medlemskap i din närmaste förening vill styrelsen hänvisa dig till en kontakt med vår kanslist Eva Mann. Kontaktuppgifter finns nedan på denna sida!

  • Vid 1 ex. kostar 1-årsabonnemanget 150:-
  • Vid minst 10 ex. (i samma beställningslista) rabatteras priset till 130:-/ex.

Listan skickas till Västergötlands Hembygdsförbund, Box 15, 534 21 VARA, Fax: 0512-33942, E-post: [email protected]

Avgiften erläggs på en inbetalning till Västergötlands Hembygdsförbunds bankgiro 378-5383.

Tips till anslutna föreningar

Ge en uppskattning med ett årsabonnemang på Västgötabygden till samtliga i styrelsen och till alla andra välförtjänta föreningsmedlemmar och ”ideella arbetsmyror i hembygdsföreningarna.  

PS! Glöm inte att också teckna några abonnemang till era närbelägna skolor, äldreboende och andra ”inrättningar”, d.v.s. visa att hembygdsföreningen bryr sig på olika samhällsplan. Den omtanken kommer med stor sannolikhet att betala sig!

Inför varje nummer publiceras en löpsedel som ger tips och information om kommande nummer. Tag del av den!

Publikationsdatum för tidskriften:
Nr 1: 22-28/2
Nr 2: 25-28/4
Nr 3: 24-30/6
Nr 4: 24-30/8
Nr 5: 26-30/10
Nr 6: 24-28/11

Läs gärna respektive utgivningsnummer på nätet också! Tidningen kommer upp i ett separat fönster som en pdf-fil.

År 2018: Nr 1

År 2017: Nr 1,  Nr 2,  Nr 3,  Nr 4Nr 5Nr 6  

År 2016: Nr 1,  Nr 2,  Nr 3,  Nr 4,  Nr 5Nr 6

År 2015: Nr 1,  Nr 2,  Nr 3,  Nr 4,  Nr 5,  Nr 6

År 2014: Nr 1,  Nr 2,  Nr 3,  Nr 4,  Nr 5,  Nr 6

År 2013: Nr 1,  Nr 2,  Nr 3,  Nr 4,  Nr 5,  Nr 6   

År 2012: Nr 1,  Nr 2,  Nr 3,  Nr 4,  Nr 5,  Nr 6

År 2011: Nr 1,  Nr 2,  Nr 3,  Nr 4,  Nr 5,  Nr 6

År 2010: Nr 1,  Nr 2,  Nr 3,  Nr 4,  Nr 5,  Nr 6

År 2009: Nr 1,  Nr 2,  Nr 3,  Nr 4,  Nr 5,  Nr 6

År 2008: Nr 4,  Nr 5,  Nr 6

För mer info om tidningen och möjligheterna till prenumeration, se vidare information!

Om du är intresserad av äldre lösnummer av tidskriften så hör av dig till förbundet, på telefon eller per epost:

Tel: 0512-10550
Epost: [email protected]

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter