Utmärkelser, info och blanketter

I hembygdsföreningarna i Sverige finns idag nära en halv miljon medlemmar. Somliga är mer aktiva än andra. En och annan blir uppmärksammad för sin insats i någon tidningsartikel eller får kanske ett kulturstipendium. De flesta arbetar ideellt i det tysta. För att i någon mån kunna visa förtjänta medlemmar uppskattning har Västergötlands Hembygdsförbund liksom Sveriges Hembygdsförbund instiftat ett antal förtjänsttecken som är möjliga för föreningarna att ansöka om.
Det är inte avsett att t.ex. enbart trogen styrelsemedverkan etc. som ska uppmärksammas utan lika mycket till idoga och ”föreningstrogna” personer som som kokar kaffe, snickrar och målar och sköter allt det praktiska som är en förutsättning för en förenings fortlevnad.

Mer information finns här.

Här finns ansökningsformulär för utmärkelser:

  • Blankett att skriva ut och fylla för hand
  • Digitalt formulär, att fylla i med datorhjälp. Beroende på inställningar i web-läsaren öppnas formuläret:
    • antingen i Acrobat Reader, tryck då först ”Färgmarkera befintliga fält” uppe till höger så blir formuläret tydligare.
    • eller om du har en annan inställning kanske formuläret öppnas direkt i web-läsarfunktionen, ladda då ner formuläret separat och öppna det i Acrobat Reader, gör då samma som ovan, tryck ”Färgmarkera befintliga fält”.

För båda formulären gäller att det ska vara en handskriven underskrift. Skanna gärna in undertecknat formulär och skicka in ett e-postmeddelande med bifogad fil eller att formuläret läggs i kuvert och skickas med vanlig postgång.

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter