Utmärkelser, info och blanketter

I hembygdsföreningarna i Sverige finns idag nära en halv miljon medlemmar. Somliga är mer aktiva än andra. En och annan blir uppmärksammad för sin insats i någon tidningsartikel eller får kanske ett kulturstipendium. De flesta arbetar ideellt i det tysta. För att i någon mån kunna visa förtjänta medlemmar uppskattning har Västergötlands Hembygdsförbund liksom Sveriges Hembygdsförbund instiftat ett antal förtjänsttecken som är möjliga för föreningarna att ansöka om:

Diplom för trotjänare

Diplomet kan tilldelas uppskattade och initiativrika medarbetare i hembygdsrörelsen:

  • för aktiva insatser inom föreningsarbete under minst 10 år.
  • för framstående insatser inom ett visst specifikt projekt

Hedersnål utan lagerkrans

Utmärkelsen instiftades 1951 av Sveriges hembygdsförbund. Utdelas för uppskattat arbete inom den egna hembygdsföreningen.

Hedersnål med lagerkrans

Instiftades 1971 av Sveriges hembygdsförbund. Utdelas av förening eller förbund för mångårigt förtjänstfullt arbete inom hembygdsrörelsen till medlemmar som tidigare erhållit diplom och som man vill uppmärksamma ytterligare.

Alla som arbetar ideellt är värda uppskattning och uppmuntran men ibland kan det vara så att det är någon som är särskilt värd mycket uppskattning. Varför inte ansöka och uppmuntra med ett diplom eller en hedersmål. Skriv en kort motivering om vem som är värd utmärkelsen i er förening och varför just den personen.

Mer information finns här.

Här finns ansökningsformulär för utmärkelser:

  • Blankett att skriva ut och fylla för hand
  • Digitalt formulär, att fylla i med datorhjälp. Beroende på inställningar i web-läsaren öppnas formuläret:
    • antingen i Acrobat Reader, tryck då först ”Färgmarkera befintliga fält” uppe till höger så blir formuläret tydligare.
    • eller om du har en annan inställning kanske formuläret öppnas direkt i web-läsarfunktionen, ladda då ner formuläret separat och öppna det i Acrobat Reader, gör då samma som ovan, tryck ”Färgmarkera befintliga fält”.

För båda formulären gäller att det ska vara en handskriven underskrift. Skanna gärna in undertecknat formulär och skicka in ett e-postmeddelande med bifogad fil eller att formuläret läggs i kuvert och skickas med vanlig postgång.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter