Ungdomsverksamhet, integration och mångfald

Denna sida är avsedd att visa goda exempel från hembygdsföreningar som aktivt jobbar med att engagera ungdomar på olika sätt.
Integration och mångfald är ett annat område som är prioriterat inom hembygdsrörelsen. Kort sagt avser det att ta hand om våra medmänniskor som kommit till Sverige och är vana vid andra kulturer. Hembygdsrörelsen har ofantligt mycket att vinna om vi kan få del av och givetvis också att erbjuda dessa grupper en integrerad del av vårt föreningsliv.

Det är mycket tacksamt om vi får in vad föreningarna i Västergötland har att informera varandra om i detta avseende. Skicka in notiser, korta eller långa, bilder och berättelser som visar på bra exempel hur föreningarna tar aktiv del med detta!
(Adresser: Jan-Olof Berglund, [email protected] alternativt Monika Moberg [email protected]).

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter