Höstmöten 2013

Fyra välbesökta och intressanta höstmöten har genomförts under september månad. Ett stort tack till de föreningar som har varit värdar för höstmötena och ett lika stort tack till alla er som besökte höstmötet och bidrog med era synpunkter och ett värdefullt erfarenhetsutbyte för alla! Utan er medverkan kan inte förbundet stärka och utveckla hembygdsrörelsens viktiga roll i samhället.

Höstmötena är ett viktigt inslag i styrelsens verksamhetsplan och arbete under året. Med höstmötena vill styrelsen ge föreningarna möjlighet att framföra sina synpunkter, utbyta erfarenheter och samtidigt få information om frågor som kan vara viktiga i hembygdsarbetet. Styrelsen hoppas också kunna bidra till att:

  • stärka sammanhållningen mellan förbundets medlemmar i Västergötland
  • verka för inflytande och delaktighet
  • informera och sprida kunskap om försäkringsfrågor och hembygdsarbete, kulturarv, bygdevård, natur och landskapsvård
  • stärka och förnya hembygdsrörelsens roll i dagens och morgondagens samhälle.

Innehåll:

Försäkringar och försäkringsfrågor
Försäkringsansvarig vid Sveriges Hembygdsförbund informerade om villkor och möjligheter och svarade på frågor från föreningarna

Tema: skogen
På riksstämman i Sundsvall hade Sveriges Hembygdsförbund (SHF) valt skogen som tema för stämman. SHF har även utarbetat en skogspolicy för hembygdsrörelsen. Som en programpunkt informerade styrelsen kort om temats betydelse för hembygdsrörelsen. Vad kan och vill vi göra för att stärka och bevara skogens kulturlandskap?

Årsstämmodagen 2014 och framöver
Två frågor var i centrum för samtal och erfarenhetsutbyte:

  • Hur vill er förening att årsstämmodagen skall disponeras?
  • Ska årets Tema om skogen vara ett ledande inslag för stämmoprogrammet?
Tag del av anteckningarna från höstmötena genom att klicka på respektive förening: 

Tag även del av de sammanfattande anteckningarna också!
Vid de 4 mötena deltog sammanlagt 94 medlemmar från 49 föreningar!
Ett stort Tack till Er som deltog, framförde ideér, synpunkter och frågor och med stort tålamod lyssnade på oss!

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter