Höstmöten 2015

Årets höstmöten hade ett annat upplägg än tidigare år.
Avsikten var att om möjligt samla fler deltagare från föreningarna. Därför startade höstmöten redan kl. 16.00 med en information om Bygdeband. Höstmötet kom igång efter en fikapaus ca. 18.30. Att vi gjorde en sammanslagning berodde i viss mån från förra årets höstmöte där det återfördes att det inte var välkommet med för många och långa resor.
Det gick inte att samordna Bygdebandsinformationen med höstmöten på fyra platser som det varit ett par år tillbaka, det fick bli på tre st. platser.
21/9 i Sventorp
22/9 i Rångedala
23/9 i Sollebrunn

Bygdebandsinformationen hölls av Griggus Per Norberg och Back Lena Holm, Släktforskarnas hus som sköter support och utveckling av Bygdeband på uppdrag av Sveriges Hembygdsförbund.

Efter fikapaus var det ett varierat inslag av informationer, dels från föreningarnas samarbete med kommunen runt Lidköping som Thorwald Åberg redogjorde för.
Resten av kvällen gavs information med olika innehåll samt att det var en ömsesidig dialog. Bilder från informationen finns här.
En information gavs också om ett studiematerial lämpligt för studiecirklar för lokalföreningar som SHF tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan centralt har tagit fram. Prata med ert lokala VS-kontor om detta!

Från alla tre mötena finns en artikel som du kan ta del av från Monika Moberg.s sammanfattning här.

Förbundet tacker de föreningsmedlemmar som var närvarande på de olika platserna. Vi är också mycket tacksamma till de föreningar som hjälpte till med lokaler och gott fikabröd.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter