Höstmöten 2014

Kulturarv, samarbete, socialt entreprenörskap, mångfald, föreningsutveckling, kulturstöd, hembygd, och en mängd förkortningar – LAG, LLU, EU, ELS – är några aktuella förkortningar, lösryckta ut sina sammanhang, som hördes i församlingshem och hembygdsgårdar vid årets höstmöten.

Till årets höstmöten var Rolf Danielsson från Västarvet engagerad och informerade kort om vad Social ekonomi innebär. Efter det gav Rolf en återblick på det gamla Landsbygdsutvecklingsprogrammet som 2013. Men, tonvikten lade Rolf till att informera om det nya Landsbygdsutvecklingsprogrammet som startar 2014 och sträcker sig fram till 2020. De bilder som visades finns här.

Efter fikapaus var det ett varierat inslag av informationer bl. a. en planerad aktivitet med Vuxenskolan om Föreningsutveckling. Ett av inslagen var en stund med dialog med deltagarna, vad gör förbundet bra resp. mindre bra. Vad kan förbundet förbättra för att minska avståndet till alla anslutna föreningar mm. Vidare gavs en information om Bygdeband och hemsideportalen och en förklaring vad ELC, Europeiska Landskapskonventionen innebär. De bilder som visades finns här.

Ta gärna del av Monika Mobergs sammanfattning: höstmöten 2014

Förbundet tacker de föreningsmedlemmar som var närvarande på de olika platserna. Vi är också mycket tacksamma till de föreningar som hjälpte till med lokaler och gott fikabröd.

Platserna var:
16/9 Bjurbäcks hbf.
18/9 Tvärreds hbf.
22/9 Sventorp-Forsby hbf.
24 /9 Västra Tunhems hbf.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter