Höstmöten 2012

Höstmöten ordnades första gången 2012 som en efterföljare för tidigare års ordförandekonferenser.
Ändringen syftade till att förenkla mötesbegreppet i avsikt att samla fler deltagare och få ett från förbundet sida bredare kontaktnät med fler föreningsföreträdare än tidigare. Avsikten var också att öka samförståndet, få fler synpunkter och idéer från föreningarna, kort sagt förkorta avståndet mellan det regionala förbundet – medlemsföreningarna.

2012 genomfördes 4 st utlysta möten på olika platser i landskapet.
Södra Härene, Härenegården, torsd 6/9
Daretorp, Parhuset Gälleberg, onsd 12/9
Surteby Församlingshem, månd. 17/9
Odensåker, Logården, tisd 18/9

Dagordningen för mötena avsåg att innehållet skulle vara så likformat som möjligt för att samla kritik, synpunkter och idéer.

Vid alla 4 möten föredrogs samma presentationsmaterial .
Framförda synpunkter och idéer finns i anteckningarna här.

Foto från mötet i Odensåker

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter