Höstmöten

Höstmöten är en återkommande tradition i Västergötlands hembygdsförbund, sedan 2012.

Vi tänker oss att det ska stärka sammanhållningen, ge inspiration och information, och därtill ge möjlighet att utbyta erfarenheter och kunnande.

Efter mötena presenteras en sammanställning av det underlag och den information som behandlats under sammankomsterna.

Väl mött på höstmötena!

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter