Styrdokument

Här finns dokument som är styrande för förbundets verksamhet enl. uppdrag som beslutas vid årsstämman.
Styrelsen har under verksamhetsåret, mellan stämmorna mandat och ett åtagande att förvalta, besluta och på ett ordnat sätt sköta verksamheten enl. de riktlinjer som uttalats som också är allmänt antagna inom hembygdsrörelsens område.

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter