Samverkan

Kulturarv och samverkan
Att värna om vårt unika kulturarv är en hjärtefråga för oss som vill öka kunskapen om våra traditioner, språk, historia, kulturmiljöer och kulturlandskap. Kulturarvet är med andra ord viktigt att informera om och föra vidare till kommande generationer.
Vi är många föreningar och organisationer som har kulturarvet i fokus, även om vi har specialiserat oss på lite olika intresseområden.
Hösten 2013 tog därför Västergötlands Hembygdsförbund med Sven-Åke Mökander i spetsen initiativ till ett samverkansmöte med ”näraliggande” föreningar och organisationer för ett eventuellt samarbete.

Läs hela artikeln här

Västergötlands Fornminnesförening bildades redan 1863 och har alltsedan dess verkat för att bevara och levandegöra det västgötska kulturlandskapet, dess kulturminnen och språk.
1919 uppfördes Västergötlands museums stora huvudbyggnad och fram till 1977 drev Föreningen både muséet och kulturminnesvård i landskapet. Idag är Föreningen en stödorganisation till Västergötlands museum och Vänersborgs museum. Föreningen publicerar sedan 1869 regelbundet sin legendariska tidskrift och delar också ut ett vetenskapligt stipendium liksom ett flertal bidrag.
Som en av de tre stiftarna har Föreningen ledamöter i Stiftelsen Västergötlands museum som idag driver muséet. För de närmare 1300 medlemmarna arrangeras årligen möten, utflykter och föreläsningar.
Hemsidan: http://www.vastergotlands-fornminnesforening.se/
 
N A V- industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst är ett nätverk för museiföreningar och organisationer inom Västra Götalandsregionen.
Västra Götaland har en rik industri- och arbetslivshistoria som uppmärksammas, hålls vid liv och förvaltas av föreningar och museer.
NAV har bildats för att stärka samarbetet mellan dessa föreningar och museer.
NAV är verksam inom Västra Götalandsregionen (VGR).
Hemsidan: http://www.navivast.se/
 
Föreningen för Västgötalitteratur är en ideell förening bildad 1962 för medlemmar från hela landet med intresse av litteratur från Västergötland. Vi har gett ut en mängd skrifter och böcker, bl a har ett flertal av de avhandlingar om Västergötland som skrevs på latin översatts och tryckts. Fyra gånger per år kommer tidningen.
Meddelande med recensioner av Västgötaböcker men också artiklar kring litteraturen. I juletid kommer ofta en julgåva tillsammans med tidskriften Västgötalitteratur.
I övrigt består verksamheten av litterära utflykter. Tre gånger per år hålls populära bokauktioner i Vara. Det mesta om föreningen och verksamheten kan ses på hemsidan.
Hemsidan: http://www.vastgotalitteratur.nu/
 Westgöta Idrottshistoriska Sällskap (WIS) är en ideell organisation bildad 1988. Den har som syfte att dokumentera, främja, samordna och bevara det idrottshistoriska kulturarvet i Västergötland.
2015 är sjutton sällskap anslutna med c:a 4000 medlemmar. WIS står bakom de mål och riktlinjer, som Riksidrottsförbundet antagit. WIS är också anslutet till Idrottshistoriska Riksförbundet (IHRF).
Fyra gånger om året ger WIS ut tidningen Westgötarnas Idrottshistoria. Innehållet speglar idrotten förr och nu med västgötskt perspektiv. Material bidrar alla sällskapen med. Information finns även på WIS:s hemsida.
Hemsidan: http://iof4.idrottonline.se/WestgotaIdrottshistoriskaSallskap/
 
Studieförbundet Vuxenskolan Väst är den bildningsorganisation som Hembygdsförbundet har ett etablerat samarbete med. Förbundet har kontakten med kontoret i Uddevalla som står för vidare kontakter med lokalkontoren.
Hemsidan: Vuxenskolan
581_garsgardFotograf: 581_garsgard

Andra organisationer som ligger nära hembygdsrörelsens intressen är:

Mimers brunn – arkeologi, etnologi & historia i Västergötland
Hela Sverige ska leva – Skaraborg resp. Sjuhärad

 

 

strihistoria och arbetslivsmuseer i Väst

NAV-industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter