Årsrapport 2021


Årsrapport 2021
 

Rapporten sänds in senast 1 april 2021

Föreningens namn


Föreningens e-postadress


Föreningens hemsida


Antal barn och ungdomar i föreningen under 25 år


Ordförande / kontaktperson


Adress

Telefon

e-post
                 

Kassör

Adress

Telefon

e-post


Sekreterare

Adress

Telefon

e-post


Uppgiftslämnare                                                       
                                   

Tel.- dagtid

 
 

Editerad av: Jan-Olof Berglund (2020-12-20 10:53:14)