Referat årsstämman 2024


Image
Stämmolokalen vid Lundsbrunn Resort och Spa. Foto: Jan-Olof Berglund
 
 
 

Västergötlands hembygdsförbunds årstämma i Lundsbrunn 2024

Lördagen 27 april höll Västergötlands hembygdsförbund sin årsstämma i Lundsbrunn med drygt 200 deltagare varav 151 var anmälda ombud. Värd var Husaby hembygdsförening. Vid årsstämman omvaldes Lena Ramsberg, Södra Härene, som ordförande. Som mötesordförande valdes Kjell Gustafsson, Husaby, mötessekreterare Margareta Fridh, Gudhem. I styrelsen ingår 12 ledamöter, varav Per Wahlström, Tidaholm, och Eva Maja Hammad, Nol, är nyvalda. Stig-Åke Andersson, Västra Tunhem, Björn Andersson, Väring och Barbro Svensson, Långared, avgående ledamöter, avtackades med var sin flagga och blommor. Stämman invigdes högtidligt med Hymn till Västergötland.  Götene kommuns fullmäktigeordförande Håkan Ernklev inledde stämmoförhandlingarna med ett tal till hembygden.  Flera föredrag, bl a om krisberedskap med Jörgen Eliasson, försvarsmakten, som poängterade planering om krisen kommer. Viktigast är vattnet. Om du inte får vatten på tre dagar så överlever du inte. Peter Backenfall och Ola Wirtberg, VHBF, informerade om hembygdsrörelsens kommande strategier, dels på riksplanet, dels på regionplanet. Filosofie arkeolog Anna Nyqvist Thorsson berättade om utgrävningarna i Husaby. Höstens undersökningar i Husaby gav ett spännande resultat! Fem individer hittades i det södra gravmonumentet framför västtornet. Unika föremål från järnålder till tidig kristen tid hittades mellan kyrkan och borgen. Dagen avslutades med kaffeservering i Husaby och tillfälle till guidning och sightseeing omkring källan och kyrkan i Husaby.

Årets mottagare av VHBF.s utmärkelser som utsetts är:
Årets Hembygdsförening finns i Åsle, Mularp och Tiarp.
Byggnadsvårdspriset tilldelades Horreds, Istorps och Öxnevallas hembygdsförening.
Särestads Landsbygdsmuseum erhöll Tengelandsstipendiet.
Årets hembygdsbok blev ”Detta har Karin berättat”, utgiven av Älgarås hembygdsförening.
Årets Hembygdsskrift har tilldelats Fässingen, utgiven av De sju häradernas kulturhistoriska förening. 

Monika Moberg Kilefors, text.

Image 

Musikanter. Helena Ambertson och Odd Malmberg. Foto Monika Moberg Kilefors

Image

Husaby kyrka. Guide: Kjell Gustafsson (i mitten). Foto Monika Moberg Kilefors

 

 

 

Förening:

Västergötlands Hembygdsförbund

Skapad av: Jan-Olof Berglund (2024-05-01 19:16:13) Kontakta föreningen
Ändrad av: Jan-Olof Berglund (2024-05-01 19:38:59) Kontakta föreningen