Årsstämma 2021

Som en följd av Covid-19 är det beslutat att årsstämman kommer att genomföras 25/9 i Borås om restriktioner ändras så det blir möjligt att flera personer kan träffas.
Om restriktionerna kvarstår är det samma datum om stämman måste genomföras digitalt. 


Editerad av: Jan-Olof Berglund (2021-02-15 16:32:21)