Årsstämman 2020 del 2 är inställd!

På grund av rådande situation kring Coronapandemin har förbundets styrelse beslutat att ej genomföra del två av förbundets stämma som planerades till hösten 2021. Nu planeras att del två får genomföras samtidigt som årsstämma 2021 som genomförs lördagen 8 maj 2021 i Borås.


Editerad av: Eva Mann (2020-10-06 09:34:58)