Ny ordförande valdes vid den digitala årsstämman.

Till ny ordförande efter Sven-Åke Mökander som avböjt omval valdes Lena Gustafsson, Södra Härene.
Lena är ett välkänt namn då hon för ett antal år sedan både fanns som ledamot och dessutom som kassör i förbundet. Ytterligare en förändring klubbas också då Peter Backenfall, Herrljunga valdes som ny ledamot efter Tage Brolin som också avböjt omval.
Vi hälsar Lena och Peter välkomna som nya funktionärer i förbundet.
Samtidigt riktas också ett stort Tack till Sven-Åke Mökander och Tage Brolin för de insatser de utfört för hembygdsrörelsen i Västergötland.

Vid ett senare digitalt möte konstituerades styrelsen delvis.
Omval av vice ordf. Jan-Olof Berglund och kassör Tommy Kroon. Till sekreterare blev det nyval av Bengt-Göran Ferm.
Resterande delar konstitueras senare vid nästa styrelsemöte i augusti.

 


Editerad av: Eva Mann (2020-10-06 09:37:22)