Årsstämman 9/5 ställs in!

Stämman är inte inställd utan flyttas framåt i tid pga. Coronaviruset och den akuta risken för att sprida smittan.
Så snart det finns möjlighet att göra en bedömning att risken är mindre kommer ny information ut!


Editerad av: Jan-Olof Berglund (2020-03-20 17:56:51)