Kurser om arkivering

I samarbete med Vuxenskolan ordnar Föreningsarkiven och hembygdsförbunden i Västra Götaland kurser som är anpassade för hembygdsföreningar om arkivering av dokument och annat som bör arkiveras på rätt sätt.
Läs mer och uppgift om anmälan finns här, (pdf).     


Editerad av: Jan-Olof Berglund (2019-12-13 12:21:46)