Utbildning/information från Västarvet resp. PrismaVG

En dag om "tidsresor" för barn och unga! 
Läs mer och uppgifter för anmälan senast 18/11 finns här, (pdf). 

Ett seminarium arrangeras av Prisma Västra Götaland, om järnvägens historiska betydelse och även  järnvägens
situation idag. Fokus är på regionala banorna i Västra Götaland, deras framväxt, betydelse och utmaningar i framtiden.
Läs mer och uppgifter för anmälan senast 18/11 finns här, (pdf).

 


Editerad av: Jan-Olof Berglund (2020-01-13 18:52:20)