Medlemskap

Medlemskap i Västergötlands hembygdsförbund är fastställt i förbundets stadgar § 2, antagna vid årsstämman 2010.

§ 2.  Medlemskap

Medlemskap kan erhållas av
–    lokala hembygdsföreningar
–    andra sammanslutningar med liknande syften
–    enskilda och juridiska personer som delar förbundets intresseinriktning
Till hedersledamot kan årsstämman på förslag av styrelsen kalla den som på ett utomordentligt sätt främjat förbundets verksamhet.
Förening som agerar på sätt som skadar Västergötlands Hembygdsförbund kan uteslutas av årsstämman.
Stödjande medlem i VHF kan av samma skäl uteslutas av stämman

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter