Kurser på Nääs

Intressanta kurser:

Fönsterrenovering:
http://www.slojdochbyggnadsvard.se/kurser/kursgarage/renovera-fonster3/
Fönster trälagning:
http://www.slojdochbyggnadsvard.se/kurser/kursgarage/fonsterrenovering-med-tralagning/
En taktegelkurs som vi har nästa helg:
http://www.slojdochbyggnadsvard.se/kurser/kursgarage/tegeltak/
En ganska ny elkurs:
http://www.slojdochbyggnadsvard.se/kurser/kursgarage/el-i-gamla-hus/
Putsa och mura med kalkbruk:
http://www.slojdochbyggnadsvard.se/kurser/kursgarage/putsa-och-mura-med-kalkbruk/
Färgsättning och tapeter i äldre miljöer:
http://www.slojdochbyggnadsvard.se/kurser/kursgarage/fargsattning_och_tapeter/
Isolering och värme i gamla hus:
http://www.slojdochbyggnadsvard.se/kurser/kursgarage/isolering-och-varme-i-gamla-hus2/
Mullbänkar och torpargrunder:
http://www.slojdochbyggnadsvard.se/kurser/kursgarage/mullbank_och_torpargrund2/
Skärpa verktyg:
http://www.slojdochbyggnadsvard.se/kurser/kursgarage/skarpa-verktyg22/
Bygg smålandsgärdsgård: http://www.slojdochbyggnadsvard.se/kurser/kursgarage/bygga-smalandsgardsgard-214-18/
Lär dig slå med lie:
http://www.slojdochbyggnadsvard.se/kurser/kursgarage/lar-dig-sla-med-lie-255-18/
Lägga och renovera stengärdsgård:
http://www.slojdochbyggnadsvard.se/kurser/kursgarage/lagga-och-renovera-stengardesgard/
Vård och beskärning av träd:
http://www.slojdochbyggnadsvard.se/kurser/kursgarage/vard-och-beskarning-av-trad/
Lär dig fläta växtstöd:
http://www.slojdochbyggnadsvard.se/kurser/kursgarage/flatavaxtstod/
Lägga spåntak:
http://www.slojdochbyggnadsvard.se/kurser/kursgarage/lagg_och_renovera_spantak/

Utöver det kan vi arrangera andra kurser om det finns behov och intresse. Vi har gärna kurser ute på hembygdsgårdarna. Ovanstående kurser arrangerar vi i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och anmälan ska gå dit. Vill en förening arrangera en kurs i direkt samverkan med oss så går det också bra. Vi till exempel har och har haft flera kurser för vaktmästare inom Göteborgs och Skara stift.

Vi kan också gärna hålla föredrag på hembygdsgårdarna och ta emot studiebesök här hos oss på Nääs.
Bifogat här finns hela årets programverksamhet på Nääs.

(OBS! Foldern är inskannad från en vikt originalfolder, därför lite olika bladriktningar).

Vänlig hälsning
Ulrika Lindh
Byggnadsantikvarie och samordnare
Slöjd & Byggnadsvård/ Västarvet
Tel. 0735 544474, [email protected]
www.slojdochbyggnadsvard.se
Jag är även styrelsemedlem i Svenska byggnadsvårdsföreningen.