Kursprogram 2017

Detta är en informationssida om kurser som anordnas av förbundet och kurser som ”passar in” på hembygdsrörelsens mål och mening.
Har du tips och idéer? Skicka gärna information till redaktören om öppna och intressanta kurstillfällen och glöm inte:

För att komma framåt ska vi gå i cirkel!

Arkivera mera

Hur får vi ordning på allt? Hur skall vi hitta det vi söker? Vad skall vi
bevara och vad skall vi slänga? Teorigenomgång och praktiska övningar.
Kursledare Liz Gunnarsson

18/3 samling kaffe 0930
Equmeniakyrkan Alingsås

Anmälan senast 10/3 till SV Västra Götaland 0522-65 33 33 eller [email protected]
Kursavgift 200 kr, lunch till självkostnadspris

Rädda gamla foton

Hur räddar vi nya och gamla foton till eftervärlden.
Fotokonservator Lennart Andersson  vägleder oss i arbetet.

25/3 Samling Kaffe 0930
Vara Folkhögskola

Anmälan senast 17/3 till SV Västra Götaland 0522-65 33 33 eller [email protected]
Kursavgift 200 kr, lunch till självkostnadspris.

Textil i Trygga Händer

Rätt vård, hantering och förvaring är förutsättningar som krävs för att textilier skall få ett
”långt liv”. Ingeborgs Skaar textilkonservator tidigare anställd vid Studio Västsvensk
Konservering, Göteborg, Textilmuseet, Borås och Västergötlands museum, Skara ger oss
handfasta råd hur textiler skall bevaras och vårdas.

1/4 samling kaffe 0930
Studieförbundet Vuxenskolan, Tidaholm

Anmälan senast 24/3 till SV Västra Götaland 0522-65 33 33 eller [email protected]
Kursavgift 200 kr, lunch till självkostnadspris.

Inspiration på Da Capo

Föreläsningar och valbara seminarier med kultarvet som utgångspunkt. Liar, murar,
kålgårdar, kulturväxter, ympning mm

20/5 samling kaffe 0930
Trädgårdsskolan, Mariestad

Anmälan senast 12/5 till SV Västra Götaland 0522-65 33 33 eller [email protected]
Kursavgift 200 kr, lunch till självkostnadspris.

Med Textila förtecken

En inspirationsdag med textilt fokus, seminarier och föreläsningar. Ta i Hand – hantverket
och slöjden som utgångspunkt för att skapa gemenskap människor emellan.

10/9 samling kaffe 0930
Textilmuseet, Borås

Anmälan senast 1/9 till SV Västra Götaland 0522-65 33 33 eller [email protected]
Kursavgift 200 kr, lunch till självkostnadspris.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter