Kursprogram 2018

Detta är en informationssida om studiecirklar, kurser och informationer som anordnas av VHF och Studieförbundet Vuxenskolan som ”passar in” på hembygdsrörelsens mål och mening.
Har du tips och idéer? Skicka gärna information till redaktören om intressanta uppslag för kurser eller studiecirklar finns och glöm inte:
För att komma framåt ska vi gå i cirkel!

Aktuellt i vår är:
(Se resp. informationsblad för detaljerade uppgifter)!
Närmast under våren är:

Mer information kommer efterhand om:
Åmål 375 år sommaren 2018 i samarbete med Maritimt i Väst med nedslag på olika ställen i samarbete med resp hembygdsföreningar

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter