Röster i Västmanland på cafékväll i Kilbo_96179.pdf