Slöjdutställning av hög kvalitet på Kilbo kafé_95030.pdf