Styrelse

Ordförande
Bo Nilsson, Bjurholm
0932-103 89
070-256 02 41
e-post

Vice ordförande
Carin Nilsson, Bureå
070-580 91 67
e-post

 

Övriga ledamöter
Inga-Britt Hultmar, Rökå
0953-400 46
e-post

Björn Ericsson, Umeå
090-13 46 53
e-post

Ronny Petersson, Nordmaling
0930-460 30
e-post

Stig Anderback, Umnäs
0951-520 61
e-post

 

Självskrivna ledamöter
Ulrica Grubbström, länsmuseichef
070-395 52 72
e-post

 

Suppleanter
Björn-Åke Danielsson, Knaften
0950-200 06

Margoth Elfving, Örträsk
0932-300 75
070- 276 72 26
e-post

Ewa Forsman, Robertsfors
0934 109 21
070 526 45 00

Roland Lindberg, Innertavle
073 826 79 36

Paula Perriens, Tväråträsk

 

Av länsstyrelsen utsedda ledamöter
Ulf Lindberg, länsantikvarie
010-225 45 17
e-post

Suppleant
Katrine Nygren, biträdande länsantikvarie
090-10 72 94
e-post

 

Adjungerade ledamöter
Sören Borrelid, studieförbundet Vuxenskolan
0934-320 50
e-post

Maria Appelstam Häll
byggnadsantikvarie, Västerbottens museum
090-16 39 13
e-post

Daniel Andersson, Umeå universitet

 

Representant i dräktrådet
Monica Furhammar
0910-148 25

 

Revisorer
Karl-Erik Persson

Sture Lindgren
0930-701 56

 

Revisorsuppleant
Sture Högberg
0934-301 16


Valberedning

Eva Lindman, Brännland (sammankallande)
076-844 55 88
e-post

Reidar Lindberg, Örträsk

Seija Brännström, Malå