Medlemskap

Hembygdsförbundets övergripande mål är att tillvarata och vårda det västerbottniska kulturarvet i samverkan med sina medlemsföreningar. I förbundet ingår ett sextiotal medlemsföreningar med närmare 6 000 medlemmar.

Förbundet stöder de lokala hembygdsföreningarna i deras arbete och är hembygdsrörelsens kontaktyta mot riksförbund, länsmyndigheter, länsmuseum och andra kulturinstitutioner.

Medlemsavgiften i Hembygdsförbundet uppgår till den synnerligen ringa summan av 25 riksdaler per föreningsmedlem och år. För kulturhistoriska stiftelser är medlemsavgiften 2 200 kr per år.

Ladda ner ansökningsblankett (pdf).