Skolbok

Med anledning av att det i år är 175 år sedan den svenska folkskolan startade ger Västerbottens läns hembygdsförbund ut en antologi med synpunkter på och erinringar om det som så småningom blev grundskola för alla. Ris och ros från en rad personer med erfarenheter inifrån skolvärlden, inte endast som elever.

Köp boken i butiken på Västerbottens museum i Umeå, eller ta kontakt med museets receptionen på 090 16 39 01, [email protected]