Västerbotten genom tiderna

Efterlängtat nytryck av en sedan länge slutsåld klassiker, som berättar länets historia utifrån de miljöer och kulturminnen som finns runt om i Väster­botten, utifrån det vi ser i landskapet, i städerna och i byarna omkring oss.

Det handlar om den västerbottniska särarten, om det som är typiskt och speciellt för vårt län. Boken ger inte bara en historisk översikt, utan den fungerar också som ett uppslagsverk till vår kulturhistoria och som en nyckel till tolkningen av kulturspåren.

Vi får veta hur människorna har levt i Västerbotten från förhistorisk tid till nutid, hur man utnyttjat naturresurserna, hur man byggt och bott, hur man färdats, vilka kontakter man haft med omvärlden, vad central­maktens påbud betytt för länets invånare, och mycket annat.

Endast 195 kronor på Västerbottens museum, och är du en av länets föreningar får du köpa den för 115 och behålla vinsten vid vidareförsäljning. Kontakta redaktör Anders Björkman så ordnar han leverans.