Skolbok

Med anledning av att det i år är 175 år sedan den svenska folkskolan startade ger Västerbottens läns hembygdsförbund ut en antologi med synpunkter på och erinringar om det som så småningom blev grundskola för alla. Ris och ros från en rad personer med erfarenheter inifrån skolvärlden, inte endast som elever.

Köp boken i butiken på Västerbottens museum i Umeå, eller ta kontakt med museets receptionen på 090 16 39 01, [email protected]

 

Bosse Nilsson hedrad

Vår ordförande Bosse Nilsson har av humanistiska fakulteten vid Umeå universitet utsetts till hedersdoktor.

Stort grattis

Mer information 

Västerbotten genom tiderna

Efterlängtat nytryck av en sedan länge slutsåld klassiker, som berättar länets historia utifrån de miljöer och kulturminnen som finns runt om i Väster­botten, utifrån det vi ser i landskapet, i städerna och i byarna omkring oss.

Det handlar om den västerbottniska särarten, om det som är typiskt och speciellt för vårt län. Boken ger inte bara en historisk översikt, utan den fungerar också som ett uppslagsverk till vår kulturhistoria och som en nyckel till tolkningen av kulturspåren.

Vi får veta hur människorna har levt i Västerbotten från förhistorisk tid till nutid, hur man utnyttjat naturresurserna, hur man byggt och bott, hur man färdats, vilka kontakter man haft med omvärlden, vad central­maktens påbud betytt för länets invånare, och mycket annat.

Endast 195 kronor på Västerbottens museum, och är du en av länets föreningar får du köpa den för 115 och behålla vinsten vid vidareförsäljning. Kontakta redaktör Anders Björkman så ordnar han leverans.