Medlemskap


Årsavgiften är 100 kr för huvudmedlem och 50 kronor för familjemedlem.
Skicka medlemsavgiften till Västerås hembygdsförenings plusgiro 91 96 54-4
eller till föreningens bankgiro 207-6222.

Hemsida: www.vhf.just.nu
E-post: [email protected]
Telefon till kassören: 
021–33 02 82 eller 0703-95 44 22

Editerad av: Hans Sifverberg (2018-12-30 19:41:16)