Historik


Västerås hembygdsföreningen bildades 1976 och har
sedan början haft följande huvudområden:
a) innerstaden,
b) Vallby friluftsmuseum och
c) studier samt studieresor.

   Då föreningen bildades ville vi slå vakt om vad som fanns
kvar av gamla bebyggelsen i centrala Västerås samt värna
om domkyrkoområdet som anses vara unikt, i varje fall
i Norden.

   Vi startade med namnlistor och demonstrationer för att
rädda Botaniska trädgården som hotades av förstörelse
då stadsbiblioteket skulle byggas ut. Med hjälp av stadens
kulturpersonligheter lyckades vi bevara den gamla skol-
trädgården med anor och traditioner ända från Johannes
Rudbeckius tid.

   Västerås hembygdsförenings andra stora insats i början
var att söka hindra rivningen av stadshotellet, arkitekten
Erik Hahrs vackra jugendskapelse och ett av de viktigaste
karaktärshusen i Västerås. Även här hade VHF framgång.

   Varje sommar från 1978 har vi nästan söndagligen hjälpt
till att befolka stugorna på Vallby friluftsmuseum i Västerås
och vara värdar för arrangemang i de olika gårdarna.
   Vi har också genom teater och utställningar roat och intresserat
folk för äldre tidevarv. Vår hembygdsförening gör med andra
ord en kulturgärning i Västerås.
GÖRAN WILDH, ordförande
Västerås, december 1985

Förening:

Västerås Hembygdsförening

Skapad av: Västerås Hembygdsförening (2018-12-26 21:28:53) Kontakta föreningen
Ändrad av: Västerås Hembygdsförening (2018-12-26 21:34:30) Kontakta föreningen