Välkommen till Västerås hembygdsförening

 

Västerås hembygdsförening är en av 20-talet hembygds-
föreningar inom Västerås kommun. Föreningen, som bildades
i december 1976, riktar sitt arbete mestadels till Västerås city
och i viss mån till Vallby friluftsmuseum.

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter