Styrelsen 2019


2020 års styrelse

Ordförande: Rune Hjalmarsson

V-ordförande: Jörgen Lidenfors

Kassör: Carina Landström

Sekreterare: Per Ericson

V-sekreterare: Lennart Moberg

Ledamöter: Patrik Badh och Lisbet Ericson

Suppleanter: Ida Nykvist och Karl-Johan Jönsson

 

 

Editerad av: Karl-Johan Jönsson (2020-04-06 18:43:22)