Hembygdsgården


 

Om Hembygdsgården

Hembygdsgården vid Vartofta-Åsaka kyrka är en gammal småskola som har varit hembygdsgård sedan 60-talet. 

Bokning

Då du vill hyra vår Hembygdsgård kontakta Susanne Johansson på tel 0725-358035.

Kalender för att se lediga tider

Praktisk information

Stora salen på bottenplan med tillhörande scen har plats för 85 personer vid dukat bord.

Kök finns på övervåningen med ugn, spis, micro, kaffekokare (80 koppar), kyl, frys, diskmaskin samt porslin

Övervåningen har plats för 35 personer vid dukat bord.

WIFI, TV 

Hjärtstartare finns på utsidan vid entren.

Priser för att hyra lokalen 

Hela lokalen 800 kr per dag/kväll 

Sal nedre våning 400 kr per dag/kväll (exklusive kök)

Övre våning 400 kr per dag/kväll (inklusive kök)

Iordningställande av lokal dag före/efter aktivitet 200 kr

IT-utrustning 400 kr

Medlem i Vartofta-Åsaka hembygdsförening har 50% rabatt på ovanstående priser.

Betalningsvillkor

Privatpersoner betalar senast vid ankomst. Företag och organisationer betalar mot faktura i efterskott. Betalning sker till postgiro 604282-4 alternativt kontant till uthyrare.Vid försenad betalning tillkommer dröjsmålsränta på 1,5 % per påbörjad månad samt påminnelseavgift. 

Hyresvillkor
Hyresgäst ska vara 20 år eller äldre. Hyresgäst ansvarar för att ta del av säkerhets- och skötselanvisningar i lokalen. Hyresgäst är brandskyddsansvarig. Störande musik avslutas senast kl 02.00. Övernattning tillåts ej, men kan ske i undantagsfall efter överenskommelse och då till särskilt avtalat pris efter beslut av uthyrare tillsammans med föreningens ordförande.
Lokalen uthyrs i befintligt skick.
Rökning får endast ske utomhus på anvisad plats.
Lämna lokalen i det skick du tog emot den. Hushållssopor kan läggas i soptunnan. Pantburkar och annat återvinningsmaterial medtages av hyresgästen. Om hyresgäst lämnar lokalen utan att ha genomfört städning enligt anvisning i lokalen, debiteras 600 kr eller marknadsmässigt timpris vid ett mer omfattande behov av rengöring.
Förstörda möbler eller annan inredning, skada på lokalen eller fastigheten ersätts av hyresgästen med faktisk kostnad för nyanskaffning. Avsiktlig skadegörelse polisanmäls. Borttappad nyckel ersätts av hyresgästen med den kostnad som drabbar föreningen för byte av lås.
Slutbesiktning sker senast 5 dagar efter hyrestillfället, men så snart det är möjligt, av uthyraren eller i dennes ställe av annan medlem i Hembygdsföreningen. 

Demokratiska värderingar
Genom undertecknandet av detta kontrakt intygar hyresgästen att denne respekterar demokratiska värderingar och alla människors lika värde. Hyresgästen är skyldig att sanningsenligt uppge verksamhetens innehåll och inriktning. Brott mot denna regel ger hyresvärden rätt att omedelbart häva avtalet utan att betala tillbaka gjorda förskottsbetalningar.

Personuppgifter
De personuppgifter som vi samlar in om dig behandlas enligt de lagar och förordningar som gäller vid tidpunkten. Uppgifterna samlas in för att vi ska kunna teckna och fullfölja detta avtal och kommer inte att användas i marknadsföring. Personuppgifterna kan lämnas ut till myndigheter om vi är skyldiga till det enligt lag. Du kan alltid få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Personuppgiftsansvarig är hyresvärden.

Force majeure
Hyresvärden är inte skyldig att fullgöra sin del av avtalet och kan heller inte bli skadeståndsskyldig om dennes åtaganden inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan utföras på grund av krig eller upplopp, strejk, blockad, brand, ingrepp av offentlig myndighet eller annan därmed jämförlig händelse som hyresvärden inte kunnat påverka eller förutse.

Förening:

Vartofta-Åsaka Hembygdsförening

Skapad av: Karl-Johan Jönsson (2020-09-15 18:00:47) Kontakta föreningen
Ändrad av: Karl-Johan Jönsson (2024-02-03 11:08:29) Kontakta föreningen